آرشیو فایل های صوتی ، تصویری ، نوشتاری ، کتاب ها و تمثال اقطاب سلسله نعمت اللهی گنابادی


راهنمای جستجو
بستن

راهنمای جستجو

جهت سهولت در جستجو و یافتن فایل مورد نظر از روشهای زیر استفاده نمائید

یک کلمه از موضوع فایل و یا تاریخ فایل مورد نظر (فارسی یا لاتین) را به صورت زیر در قسمت جستجو تایپ نمایید

مثال: 1398/02/25 یا ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ یا روی یکی از تیترهای (سال - ایام هفته - تاریخ فارسی - تاریخ لاتین - موضوع) کلیک کنید تا ترتیب قرارگیری فایلها در لیست به صورت دلخواه منظم شود

مثال: کلیک روی تیتر (موضوع) موجب تنظیم لیست فایلها به ترتیب حروف الفبا (از الف تا ی) در موضوع میگردد همچنین کلیک مجدد روی همین گزینه موجب تنظیم لیست فایلها به ترتیب حروف الفبا (از ی تا الف) در موضوع خواهد شد

لازم به ذکر است که عملیات جستجو با تایپ شما به صورت اتوماتیک عمل می کند

سال عنوان ایام هفته تاریخ فارسی تاریخ لاتین موضوع mp3 pdf mp4-720p mp4-480p گالری عکس

1398

-

صبح جمعه

۱۳۹۸/۱۲/۰۹1398/12/09

خطبه سلسله الاولیاء

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۰/۱۱1399/10/11

تأکید مجدد بر رعایت دستورات بهداشتی

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۰/۱۸1399/10/18

تذکر در رعایت بیداری بین‌الطلوعین و استغفار در اسحار و رعایت دستورات بهداشتی

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۰/۲۵1399/10/25

تذکر مجدد در بیداری بین‌الطلوعین و استغفار در اسحار و رعایت دستورات پندصالح

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۰۲1399/11/02

تدبّر در پندصالح و انابه به درگاه الهی در سحرگاهان و رعایت نکات بهداشتی

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۰۹1399/11/09

قرائت دعای حضرت یونس (ع) در سحرگاهان و رعایت دستورات قرآن

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۱۶1399/11/16

بیداری اسحار و دعا به درگاه خداوند و توبه از گناهان

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۹/۱۱/۱۷1399/11/17

مجلس یادبود آقای مهندس شکرالله تابنده رحمت الله علیه

--دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۲۳1399/11/23

بیداری اسحار و توبه و انابه و مأیوس نشدن از رحمت واسعه الهی

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۳۰1399/11/30

توسل سحرگاهی و توبه از اعمال گذشته و قرائت و عمل به دستورات پندصالح

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۲/۰۷1399/12/07

تبریک زادروز حضرت مولا علی ابن ابیطالب (ع) و تأکید بر بیداری و استغفار در سحرگاهان

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۲/۲۸1399/12/28

تبریک نوروز سال ۱۴۰۰ شمسی و یادآوری دستورات حضرت زردشت

دانلود-دانلود--

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۱/۰۵1400/01/05

تاکید بر سحرخیزی و توسل به درگاه ایزد منان و انجام تعهد پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۱/۱۲1400/01/12

تأکید بر رعایت دستورات بهداشتی و توبه سحرگاهی ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۱/۱۹1400/01/19

تأکید بر رعایت دستورات بهداشتی و توبه سحرگاهی به درگاه الهی ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۱/۲۶1400/01/26

تبریک حلول ماه رمضان و در خواست توفیق توسل به درگاه الهی ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۰۲1400/02/02

تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

----دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۰۹1400/02/09

لزوم تجدید اجازات سابق - تأکید مجدد بر توبه و رعایت بهداشت ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۱۶1400/02/16

تاکید بر توبه و خودداری از گناه و رعایت دستورات بهداشتی ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۲۲1400/02/22

قرائت جزء سی ام قرآن-دعای ختم قرآن ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۲/۳۰1400/02/30

بیداری اسحار و رفع گرفتاری‌هان ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۳/۰۶1400/03/06

تاکید بر بیداری سحر و رعایت دستورات بهداشتی ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۳/۱۳1400/03/13

بیانیه حضرت نورعلیشاه و عمل به دستورات آن ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۳/۲۰1400/03/20

قرائت دستورات بزرگان متأخر و موضوع انتخابات ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۳/۲۷1400/03/27

عمل به دستورات بزرگان که از سابق داده شده ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۴/۰۳1400/04/03

قرائت خلاصه صفات مؤمنین از رساله شریفه پند صالح برای تأکید بر مطالعه منظم آن ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۴/۱۰1400/04/10

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه(ره) - مقدمه ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۴/۱۷1400/04/17

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ادامه مقدمه (قسمت ۲) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۴/۲۴1400/04/24

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ادامه مقدمه (قسمت ۳) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۴/۳۱1400/04/31

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ادامه مقدمه (قسمت ۴) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۵/۰۷1400/05/07

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ادامه مقدمه (قسمت ۵) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۵/۱۴1400/05/14

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ادامه مقدمه (قسمت ۶) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۵/۲۱1400/05/21

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ادامه مقدمه (قسمت ۷) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۵/۲۸1400/05/28

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ادامه مقدمه (قسمت ۸) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۵/۲۸

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۶/۰۴1400/06/04

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ادامه مقدمه (قسمت آخر) و تذکر به لزوم اخذ اجازه در انتشار عمومی دستورات فقری ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۶/۱۱1400/06/11

قرائت بخشی از اولین بیانیه حضرت آقای مجذوبعلیشاه (اعلی الله مقامه) - رعایت قوانین اجتماعی و عدم پرسش تکالیف شخصی و غیر فقری از بزرگان و قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - فکر و تحقیق ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۶/۱۸1400/06/18

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - فکر و تحقیق-قسمت دوم ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۶/۲۵1400/06/25

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دلایل بقای روح و تجرد نفس و عالم آخرت - قسمت اول ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۷/۰۱1400/07/01

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دلایل بقای روح و تجرد نفس و عالم آخرت - قسمت دوم ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۷/۰۸1400/07/08

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دلایل بقای روح و تجرد نفس و عالم آخرت - قسمت سوم ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۷/۱۵1400/07/15

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دلایل بقای روح و تجرد نفس و عالم آخرت - قسمت چهارم ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۷/۱۵

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۷/۲۲1400/07/22

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ایمان - قسمت اول ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۷/۲۹1400/07/29

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ایمان - قسمت دوم ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت نامه حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی گنابادی صالح علیشاه طاب ثراه به آقای حاج شیخ اسد الله گلپایگانی ایزد گشسب (درویش ناصر علی )

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۸/۰۶1400/08/06

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ذکر (قسمت ۱) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۸/۰۶

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی گنابادی صالح علیشاه به مناسبت ورود به منزل جدید در محله صالح آباد بیدخت

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۸/۱۳1400/08/13

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ذکر (قسمت ۲) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت نامهٔ حضرت آقای حاج شیخ محمّدحسن بیچاره بیدختی گنابادی صالح‌علیشاه طاب‌ثراه به آقای شیخ محمّد فانی سمنانی، «درویش ظفرعلی» - ۲۹ ذیحجه ۱۳۵۷ قمری

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۸/۲۰1400/08/20

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - ذکر (قسمت آخر)

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت دستور از طرف حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب‌ثراه به آقایان مشایخ و مأذونین به همراه دستور عمومی برای اخوان

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۸/۲۷1400/08/27

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - فکر ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت دستور حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده «رضاعلیشاه» طاب‌ثراه به آقای حاج سید هبة الله جذبی «ثابتعلی»

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۹/۰۴1400/09/04

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - انتظار-صحبت و صلوة ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

دانلود--دانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت دستور حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه طاب ثراه به آقایان مشایخ و ماذونین در ششم شهریور ماه سال ۱۳۵۰ شمسی

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۹/۱۱1400/09/11

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - صحبت و صلوات - قسمت دوم ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت دستور حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه طاب‌ثراه به آقایان ماذونین در چهاردهم مهر ماه سال ۱۳۵۲ شمسی

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

سحر یکشنبه

۱۴۰۰/۰۹/۱۴1400/09/14

تلاوت قرآن مجید - آیات ۵۴ الی ۹۲ سوره مبارکه آل عمران

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

سحر دوشنبه

۱۴۰۰/۰۹/۱۵1400/09/15

تلاوت قرآن مجید - آیات ۹۲ الی ۱۲۹ سوره مبارکه آل‌عمران

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۹/۱۸1400/09/18

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - صحبت و صلوات - قسمت سوم

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت دوازده فرمان حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب‌ثراه برای تذکّرِ مؤمنین و اخوانِ مُبتدی ۱۳۵۵/۰۵/۲۱ شمسی

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۹/۲۵1400/09/25

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - بازگشایی مجالس فقری ایران - آداب خدمت (قسمت اول) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۰/۰۲1400/10/02

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - آداب خدمت (قسمت ۲) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت دستور حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب‌ثراه به مأذونین جهت دستگیری و تشرف طالبین

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۰/۰۹1400/10/09

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - آداب خدمت (قسمت آخر) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت دستورات حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب‌ثراه دربارهٔ پیروی از عُلماء (مندرج در دستخطّی خطاب به آقای حاج سیّد هبةالله جذبی«ثابتعلی») ۱۳۵۸/۱۱/۱۱ شمسی

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۰/۱۶1400/10/16

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) -کتمان سرّ (قسمت ۱) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت اولین بیانیه حضرت آقای حاج مهندس سیدعلیرضا جذبی «ثابت علیشاه» ارواحنافداه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ، تشکر از کادر درمان

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۰/۲۳1400/10/23

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - کتمان سرّ (قسمت ۲) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت هفت فرمان حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب ثراه جهت تذکر به خواهران ایمانی در مجالس فقری ۱۳۶۰/۰۸/۳۰ ، دستور به ماذونین اقامه جماعت ۱۳۶۱/۰۲/۱۴

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۰/۳۰1400/10/30

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - اخلاق (قسمت ۱) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب‌ثراه به فقراء، جهت رعایت دستورات فقری دهم دی ماه ۱۳۶۳ و سیزدهم اسفند ۱۳۶۳

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۱/۰۷1400/11/07

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - اخلاق (قسمت ۲) ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت هفت فرمان حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب‌ثراه جهت تذکر به برادران و اخلاء روحانی ۱۳۶۴/۰۹/۰۹ - هفت دستور به برادران ایمانی ۱۳۶۴/۰۹/۳۰

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۱/۱۴1400/11/14

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - مراقبه و محاسبه ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت هفت فرمان حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب‌ثراه جهت تذکر به برادران و اخلاء روحانی ۱۳۶۴/۰۹/۰۹ - هفت دستور به برادران ایمانی ۱۳۶۴/۰۹/۳۰

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۱/۲۱1400/11/21

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - یاد مرگ - اَمل ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه طاب‌ثراه: دستور کلی درباره انعقاد مجالس فقری ۱۳۶۶/۰۳/۲۳ شمسی - نامه درباره اختلاف یا گفتگوهای خانوادگی که در ذیل دستور مورخه ۶۶/۳/۲۳ نوشته شده است - دستورات درباره جلسات فقری ۱۳۶۶/۰۵/۲۳ شمسی

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

سحر دوشنبه

۱۴۰۰/۱۱/۲۵1400/10/25

قرائت و تفسیر آیات ۷۱ الی ۷۶ از سوره‌ مبارکه نساء ، مزار بیدخت ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۴۰۰/۱۱/۲۵1400/10/25

گالری صبح دوشنبه بازدید از کتابخانه مزار سلطانی بیدخت

----دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۴۰۰/۱۱/۲۵1400/10/25

گالری صبح دوشنبه بازدید موزه جدید مزار سلطانی بیدخت

----دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۴۰۰/۱۱/۲۵1400/10/25

گالری صحن مزارسلطانی بیدخت

----دانلود

1400

ثابتعلیشاه

سحر سه شنبه

۱۴۰۰/۱۱/۲۶1400/11/26

قرائت و تفسیر آیات ۷۷ الی ۸۱ از سوره‌ مبارکه نساء ، مزار بیدخت

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۴۰۰/۱۱/۲۶1400/10/26

گالری صبح سه شنبه صحن مزار سلطانی بیدخت

----دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۱/۲۸1400/11/28

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - توبه - انابه ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت اخطاریه حضرت آقای «رضاعلیشاه» طاب‌ثراه برای عموم برادران ۱۳۶۷/۰۳/۱۲ شمسی - فرمایشات حضرت آقای «ثابت‌علیشاه» ارواحنافداه در تقبیح هتک حرمت فقرا و تهمت زدن - غیبت نمودن و تفتین بین دو نفر

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۲/۰۵1400/12/05

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - حیاء-خوف و رجاء

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت پیامهای حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده «مجذوبعلیشاه» به مناسبت سوم اسفند روز درویش

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۲/۱۲1400/12/12

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - تواضع، کبر،فخر و ریا، محبت و ترحم و سمعه ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای رضاعلیشاه طاب‌ثراه: دستورات در مورد عدم مذاکرات سیاسی و اجتماعی در مجالس فقری و حسینیه - ۱۷ اسفند ۱۳۶۸ - پیام به مناسبت عید نوروز - اول فروردین ۱۳۶۹ - تذکّرات دربارۀ ملاقات با ایشان و حضور در جلسات - ۲ شهریور ۱۳۶۹

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹1400/12/19

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - رقت ، فراست ، غضب و شهوت ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای محبوبعلیشاه طاب‌ثراه: چهارده فرمان به فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی - ۲۶ مهر ۱۳۷۱ - تذکرات به فقرای مقیم آمریکا - ۲۸ مرداد ۱۳۷۳

دانلود----

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۱۲/۲۶1400/12/26

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - خشم - کظم غیظ - عفو - احسان - تهور - جبن - کینه - عداوت - ظلم - شهوت - عفت - شره - خمود ، گالری عکس ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاهنامشخص--

فرمایشات حضرت آقای ثابت‌علیشاه در رابطه با عید نوروز - پیام حضرت آقای رضاعلیشاه به مناسبت عید نوروز - اول فروردین ۱۳۶۹ - از نامه پندصالح به قلم حضرت آقای صالح‌علیشاه به مناسبت عید قربان - ۱۱ بهمن ماه ۱۳۱۷

دانلود----

1401

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای محبوبعلیشاه: تبریک عید سعید فطر و تذکّر نکاتی به عموم فقراء - اوّل شوّال ۱۴۱۵ - دوازده فرمان به برادران ایمانی - ۱۹ خرداد ۱۳۷۴ - سومین تذکار به برادران ایمانی - ۳ اسفند ۱۳۷۴

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۱/۱۱1401/01/11

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - توکل - تسلیم - رضا - شکر ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۱/۱۱

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۱/۱۱1401/01/11

قرائت اجازه دستگیری جناب آقای غلام قلندری‌نژاد کهنشویه با لقب «نعمت‌علی» از طرف حضرت آقای حاج مهندس سید علیرضا جذبی «ثابت‌علیشاه» ارواحنافداه

---دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۱/۱۱1401/01/11

قرائت اجازه دستگیری جناب آقای سیدحبیب‌الله هاشمی طایفه با لقب «صادق‌علی» از طرف حضرت آقای حاج مهندس سید علیرضا جذبی «ثابت‌علیشاه» ارواحنافداه

---دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۱/۱۱1401/01/11

قرائت اجازه دستگیری جناب آقای دکتر جلیل‌الدین سرور با لقب «رحمت‌علی» از طرف حضرت آقای حاج مهندس سید علیرضا جذبی «ثابت‌علیشاه» ارواحنافداه

---دانلود-

1401

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوب‌علیشاه به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان - ۴ آبان ۱۳۸۲ - ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ - فرمایشات حضرت آقای ثابت‌علیشاه ارواحنافداه در رابطه با برگزاری مجالس ماه رمضان در تهران و شهرستا‌ن‌ها

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر یکشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۱۴1401/01/14

دستور حضرت صادق(ع) راجع به قرآن و قرائت قرآن

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر دوشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۱۵1401/01/15

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر سه شنبه

۱۴۰۱/۰۱/۱۶1401/01/16

دانلود---دانلود

1401

ثابتعلیشاه

عصر چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۱۷1401/01/17

دستور حضرت صادق(ع) در آداب رکوع - کتاب مصباح الشریعه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۱/۱۸1401/01/18

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - استغناء - طمع - سخا - حرص - حلال - مکر و خدعه - طغیان - جزع - حسد ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

عصر پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۱/۱۸1401/01/18

دستور حضرت صادق(ع) در آداب سجود - کتاب مصباح الشریعه ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

دانلود---دانلود

1401

ثابتعلیشاه

عصر شنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۰1401/01/20

دستور حضرت صادق(ع) در آداب تشهد - کتاب مصباح الشریعه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر یکشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۱1401/01/21

دستور حضرت صادق(ع) در آداب سلام - کتاب مصباح الشریعه - توضیح و تبیین آیات ۱۱ الی ۱۴ سوره اعراف

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر دوشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۲1401/01/22

دستور حضرت صادق(ع) در آداب داخل شدن به مسجد ۱ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر سه شنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۳1401/01/23

دستور حضرت صادق(ع) در آداب داخل شدن به مسجد ۲ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۴1401/01/24

دستور حضرت صادق(ع) در آداب شروع نماز ۱ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۱/۲۵1401/01/25

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - خدمت

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

عصر پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۱/۲۵1401/01/25

دستور حضرت صادق(ع) در آداب شروع نماز ۲ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود---دانلود

1401

ثابتعلیشاه

عصر جمعه

۱۴۰۱/۰۱/۲۶1401/01/26

دستور حضرت صادق(ع) در آداب شروع نماز ۳ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر یکشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۸1401/01/28

دستور حضرت صادق(ع) در آداب شروع نماز ۴ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر دوشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۲۹1401/01/29

دستور حضرت صادق(ع) در آداب قرائت قرآن - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاهنامشخص--

گالری رمضان ۱۴۴۳ هجری - قمری / سال ۱۴۰۱ هجری شمسی

----دانلود

1401

ثابتعلیشاه

عصر سه شنبه

۱۴۰۱/۰۱/۳۰1401/01/30

دستور حضرت صادق(ع) در آداب رکوع - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۱/۳۱1401/01/31

دستور حضرت صادق(ع) در آداب سجود - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۲/۰۱1401/02/01

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - خدمت ( قسمت ۲ ) ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

عصر پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۲/۰۱1401/02/01

دستور حضرت صادق(ع) در آداب تشهد - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر جمعه

۱۴۰۱/۰۲/۰۲1401/02/02

دستور حضرت صادق(ع) در آداب سلام - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر شنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۳1401/02/03

دستور حضرت صادق(ع) در آداب «قرائت قرآن» از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه - تذکر در باب قرائت قرآن

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر یکشنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۴1401/02/04

دستور حضرت صادق(ع) در آداب دعا (قسمت ۱) - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر دوشنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۵1401/02/05

دستور حضرت صادق(ع) در آداب دعا (قسمت ۲ - پایان) - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر سه شنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۶1401/02/06

دستور حضرت صادق(ع) در آداب «زکاة» از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه - تذکر در باب قرائت قرآن

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۲/۰۷1401/02/07

دستور حضرت صادق(ع) در آداب زکاة - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۲/۰۸1401/02/08

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - خدمت ( قسمت ۳ ) ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

عصر پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۲/۰۸1401/02/08

فضیلت قرائت قرآن و توسل به آن از ترجمه تفسیر شریف بیان السعادة - توصیه به خواندن آیه ۱۵ سوره احقاف در قنوت نماز

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر جمعه

۱۴۰۱/۰۲/۰۹1401/02/09

در آداب خواندن قرآن و چگونگی آن و مراتب قرائت کنندگان از ترجمه تفسیر شریف بیان السعادة

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

عصر شنبه

۱۴۰۱/۰۲/۱۰1401/02/10

«مراتب قاری قرآن» از کتاب «رهنمای سعادت» ترجمۀ حضرت آقای رضاعلیشاه - ترجمه مقدمه تفسیر شریف بیان السعادة - تألیف حضرت آقای سلطانعلیشاه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۲/۱۱1401/02/11

«مراتب قاری قرآن» (قسمت ۲) از کتاب «رهنمای سعادت» ترجمۀ حضرت آقای رضاعلیشاه - ترجمه مقدمه تفسیر شریف بیان السعادة - تألیف حضرت آقای سلطانعلیشاه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

سه شنبه

۱۴۰۱/۰۲/۱۳1401/02/13

گالری عکس ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

----دانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۲/۱۵1401/02/15

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - خدمت ( قسمت ۴ ) ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای محبوبعلیشاه - تذکرات به فقرای مقیم اروپا - ۲۸ آذر ۱۳۷۵ - دستوراتی که شفاهاً و بطور تدریجی به آقای ارشادعلی ابلاغ فرموده‌اند

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۲/۲۲1401/02/22

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - مواضع تهم - تعظيم امر و نهی ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۲/۲۳1401/02/23

قرائت دستورات حضرت آقای محبوبعلیشاه طاب‌ثراه به آقایان مشایخ و مأذونین

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۲/۲۹1401/02/29

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره)-مواضع تهم

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۲/۳۰1401/02/30

قرائت اعلامیه حضرت آقای مجذوبعلیشاه در رحلت حضرت آقای محبوب‌علیشاه - ۲۸ دی ماه ۱۳۷۵ - تذکر به فقرا در حرمت اعتیاد و استعمال مواد مخدر - رعایت حجاب خانمها

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۳/۰۱1401/03/01

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوبعلیشاه: نامه به برادران و خواهران دور از وطن - ۱۹ اسفند ۱۳۷۵ - دستورات به فقرای آمریکا - ۵ خرداد ۱۳۷۶

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۳/۰۵1401/03/05

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - تعظیم امر و نهی

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۳/۰۶1401/03/06

دستور حضرت صادق(ع) - مقدمه - در ظهور مراتب مکنونات قلبی - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۳/۰۸1401/03/08

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده «مجذوبعلیشاه» طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۳/۱۲1401/03/12

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - جمع شریعت و طریقت

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

عصر پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۳/۱۲1401/03/12

قرائت بیانیۀ حضرت آقای مجذوبعلیشاه به مناسبت ولادت حضرت رسول(ص) و حضرت صادق(ع) - ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۰ شمسی

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

سحر جمعه

۱۴۰۱/۰۳/۱۳1401/03/13

قرائت و تفسیر آیات ۷۱ الی ۷۸ از سوره‌ مبارکه توبه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۳/۱۳1401/03/13

دستور حضرت صادق(ع) - در ظهور مراتب مکنونات قلبی ۲ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

سحر شنبه

۱۴۰۱/۰۳/۱۴1401/03/14

قرائت و تفسیر آیات ۷۹ الی ۸۳ از سوره‌ مبارکه توبه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

سحر یکشنبه

۱۴۰۱/۰۳/۱۵1401/03/15

قرائت و تفسیر آیات ۹۰ الی ۹۹ از سوره‌ مبارکه توبه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

سحر یکشنبه

۱۴۰۱/۰۳/۱۵1401/03/15

گالری صبح یکشنبه صحن مزار سلطانی بیدخت ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

----دانلود

1401

ثابتعلیشاه

سحر دوشنبه

۱۴۰۱/۰۳/۱۶1401/03/16

قرائت و تفسیر آیات ۱۰۰ الی ۱۱۰ از سوره‌ مبارکه توبه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

سحر سه شنبه

۱۴۰۱/۰۳/۱۷1401/03/17

قرائت و تفسیر آیات ۱۱۱ الی ۱۱۸ از سوره‌ مبارکه توبه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۳/۲۰1401/03/20

قرائت دستور حضرت صادق (ع) - در بیان رعایت ۱ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه - تبریک ولادت امام رضا (ع)

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۳/۲۶1401/03/26

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - قرائت قرآن ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۳/۲۶1401/03/26

تذکر به فقرای خارج از کشور

دانلود-دانلوددانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۳/۲۷1401/03/27

قرائت دستور حضرت صادق (ع) - در بیان رعایت ۲ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه - تذکر به فقرا در باب آگاهی از حال همسایگان و رسیدگی به نیازمندان

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۳/۲۹1401/03/29

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه - پیام به فقرا قبل از سفر به خارج کشور - پیام عرفانی و دستورالعمل فقری به فقرای ایران در هنگام عزیمت به اروپا - ٢٢ مهر ١٣٧٧ - تذکر حضرت آقای ثابتعلیشاه ارواحنافداه به آقایان مأذونین و فقرا

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۴/۰۲1401/04/02

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - قرائت قرآن - قسمت دوم

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۴/۰۵1401/04/05

قرائت نامه حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه به برادران در ایران و خارج - ۹ ربیع الاول ۱۴۲۰ قمری - ۲ تیر ۱۳۷۸ شمسی

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۴/۰۹1401/04/09

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - نماز - قسمت اول

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۴/۱۰1401/04/10

قرائت دستور حضرت صادق (ع) - در بیان نیت - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه - تذکر به فقرا

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۴/۱۲1401/04/12

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۴/۱۶1401/04/16

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - نماز (قسمت ۲)

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

عصر یکشنبه

۱۴۰۱/۰۴/۱۹1401/04/19

عید سعید قربان - معنای عبده و رسوله

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۴/۲۳1401/04/23

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - نماز (قسمت ۳) ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۴/۲۴1401/04/24

قرائت دستور حضرت صادق (ع) - در بیان ذکر - قسمت اول - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

عصر یکشنبه

۱۴۰۱/۰۴/۲۶1401/04/26

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه: نامه به برادران و خواهران - ۱ مهر ماه ۱۳۷۶ - بیانیه پیرامون شأن والای ولایت و ولادت امام حسین(ع) - ۱۳ آذر ماه ۱۳۷۶ - نصیحت به فقرا

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۵/۰۶1401/05/06

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - نماز (قسمت ۴) ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۵/۰۶

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۵/۰۹1401/05/09

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه: نامه به برادران و خواهران - ۱ مهر ماه ۱۳۷۶ - بیانیه پیرامون شأن والای ولایت و ولادت امام حسین(ع) - ۱۳ آذر ماه ۱۳۷۶

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۵/۱۳1401/05/13

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - نماز (قسمت ۵)

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۴۰۱/۰۵/۱۶1401/05/16

برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام (تاسوعا)

---دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

سحر دوشنبه

۱۴۰۱/۰۵/۱۷1401/05/17

تلاوت آیات ۴۸ الی ۸۰ سوره اعراف - قرائت متن فرمایش حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه در سحر عاشورا ۱۴۳۹ قمری

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۴۰۱/۰۵/۱۷1401/05/17

برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام (عاشورا)

---دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۴۰۱/۰۵/۱۸1401/05/18

گالری عکس ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

----دانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۵/۲۰1401/05/20

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - اوراد

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاهنامشخص--

قرائت بیانیه‌ حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (۰۱-۰۱-۱۳۹۵)

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۵/۲۷1401/05/27

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - اوراد (قسمت ۲) ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۵/۲۸1401/05/28

قرائت دستور حضرت صادق (ع) - در بیان ذکر - قسمت دوم - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۵/۳۰1401/05/30

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه - پیام به فقرا قبل از سفر به خارج کشور - پیام عرفانی و دستورالعمل فقری به فقرای ایران در هنگام عزیمت به اروپا - ٢٢ مهر ١٣٧٧

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۶/۰۳1401/06/03

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دعا - قسمت اول

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۶/۰۴1401/06/04

قرائت دستور حضرت صادق (ع) - در بیان ذکر - قسمت سوم - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۶/۰۶1401/06/06

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه: نامه خطاب به آقای ناصر آقاملکی سروستانی «مهرعلی» - ۳ بهمن ۱۳۷۷ - دستور به آقایان مشایخ - اسفند ماه ۱۳۷۷

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۶/۱۰1401/06/10

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دعا (قسمت ۲)

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۶/۱۱1401/06/11

قرائت دستور حضرت صادق (ع) - در بیان شکر - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۶/۱۶1401/06/13

قرائت نامه حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه به برادران در ایران و خارج - ۲ تیر ۱۳۷۸ شمسی

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۶/۱۷1401/06/17

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دعا (قسمت ۳)

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۶/۲۴1401/06/24

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دعا (قسمت ۴)

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۶/۲۵1401/06/25

دعا برای شفای بیماران و آمرزش اموات

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۶/۲۵1401/06/25

قرائت دستور حضرت صادق (ع) - در بیان لباس ۱ - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح شنبه

۱۴۰۱/۰۶/۲۶1401/06/26

برگزاری مراسم عزاداری اربعین حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام

---دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح شنبه

۱۴۰۱/۰۶/۲۶1401/06/26

برگزاری مراسم عزاداری اربعین حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام

---دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۶/۲۷1401/06/27

دعا برای شفای بیماران و آمرزش اموات

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۶/۲۷1401/06/27

قرائت بیانیه ‌حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده «مجذوبعلیشاه» طاب‌ثراه - دوازده فرمان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه طاب ثراه به مناسبت حلول ماه محرم الحرام-اول محرم 1427 قمری

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۶/۳۱1401/06/31

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - دعا (قسمت ۵)

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۷/۰۱1401/07/01

قرائت دستور حضرت صادق(ع) - در بیان لباس (قسمت 2) - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۴۰۱/۰۷/۰۳1401/07/03

برگزاری مراسم رحلت حضرت رسول (ص) و امام حسن (ع) (دولتسرا)

---دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۷/۰۷1401/07/07

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - سحر

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۷/۰۸1401/07/08

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوب‌علیشاه طاب‌ثراه - اطلاعیه به مناسبت پایان ماه صفر و دربارۀ وقایع ماه محرّم ۱۴۲۷ - ۱۱ فروردین ماه ۱۳۸۵ - بیانیه به مناسبت نوروز و تقارن آن با اوّل ربیع‌الاول و یادآوری نکات فقری و اجتماعی به فقرا - اوّل فروردین ۱۳۸۶

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۴۰۱/۰۷/۱۰1401/07/10

قرائت بیانیه‌ حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده «مجذوب‌علیشاه» طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۷/۱۳1401/07/13

مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) در دولتسرای حضرت آقای حاج مهندس سید علیرضا جذبی «ثابتعلیشاه» ارواحنافداه

---دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۷/۱۴1401/07/14

مراسم سالگرد حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده «رضاعلیشاه» طاب‌ثراه در دولتسرای حضرت آقای حاج مهندس سید علیرضا جذبی «ثابتعلیشاه» ارواحنافداه ، گالری عکس ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

---دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۷/۱۵1401/07/15

قرائت دستور حضرت صادق(ع) - در باب طهارت - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۴۰۱/۰۷/۱۷1401/07/17

قرائت بیانیه حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه طاب ثراه به مناسبت نوروز تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۲ مطابق با ۲۶ محرم ۱۴۲۵

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۷/۲۱1401/07/21

مراسم سالگرد شهادت حضرت آقای حاج ملاعلی گنابادی نورعلیشاه ثانی اعلی الله مقامه الشریف در محضر حضرت آقای حاج مهندس سید علیرضا جذبی «ثابت‌علیشاه» ارواحنافداه

دانلود--دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۷/۲۲1401/07/22

قرائت دستور حضرت صادق(ع) - آداب خروج از منزل - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

شب دوشنبه

۱۴۰۱/۰۷/۲۴1401/07/24

قرائت بیانیه‌های حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه - نامه به آقای شریعت «فیضعلی» - نامه به آقای مهندس سید علیرضا جذبی «ثابت‌علی» - تذکرات به عموم فقرا - تذکرات دربارۀ اجازۀ محلّ جلسه فقراء و همچنین استفاده از نوار سخنرانی در مجالس

دانلود----

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۷/۲۸1401/07/28

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - جمعه (قسمت ۱)

دانلود--دانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۴۰۱/۰۸/۰۱1401/08/01

مراسم سالگرد شهادت حضرت آقای حاج ملاسلطانمحمد گنابادی سلطانعلیشاه طاب‌ثراه

---دانلود-

1401

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۱/۰۸/۰۵1401/08/05

قرائت شرح رساله شریفه پندصالح از روی فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه (ره) - جمعه (قسمت ۱)

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1401

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۴۰۱/۰۸/۰۶1401/08/06

دستور حضرت صادق(ع) - در ظهور مراتب مکنونات قلبی (قسمت ۲) - شرح و تفسیر کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه از حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----