آرشیو فایل های صوتی ، تصویری ، نوشتاری ، کتاب ها و تمثال اقطاب سلسله نعمت اللهی گنابادی


راهنمای جستجو
بستن

راهنمای جستجو

جهت سهولت در جستجو و یافتن فایل مورد نظر از روشهای زیر استفاده نمائید

یک کلمه از موضوع فایل و یا تاریخ فایل مورد نظر (فارسی یا لاتین) را به صورت زیر در قسمت جستجو تایپ نمایید

مثال: 1398/02/25 یا ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ یا روی یکی از تیترهای (سال - ایام هفته - تاریخ فارسی - تاریخ لاتین - موضوع) کلیک کنید تا ترتیب قرارگیری فایلها در لیست به صورت دلخواه منظم شود

مثال: کلیک روی تیتر (موضوع) موجب تنظیم لیست فایلها به ترتیب حروف الفبا (از الف تا ی) در موضوع میگردد همچنین کلیک مجدد روی همین گزینه موجب تنظیم لیست فایلها به ترتیب حروف الفبا (از ی تا الف) در موضوع خواهد شد

لازم به ذکر است که عملیات جستجو با تایپ شما به صورت اتوماتیک عمل می کند

سال عنوان ایام هفته تاریخ فارسی تاریخ لاتین موضوع mp3 pdf mp4-720p mp4-480p گالری عکس

1343

صالحعلیشاهنامشخص--

صحنه هایی از سیمای حضرت آقای صالحعلیشاه طاب ثراه

--دانلوددانلود-
-صالحعلیشاهنامشخص--

شأن نزول سوره کهف - قرائت آیاتی از سوره کهف

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

قرائت و تفسیر آیاتی از سوره اعراف

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

تفسیر آیاتی از سوره اعراف

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

قرائت و تفسیر آیاتی از سوره اعراف

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

روز جمعه - نماز میت - عدم تقید به لباس مخصوص در سلسله نعمت اللهی گنابادی

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

قرائت و تفسیر آیاتی از سوره اعراف

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

نماز جمعه - اقسام گناه

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

نعمتهای الهی - توبه - درجات انبیاء

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

قرائت و تفسیر سوره توبه - آیات ۶ الی ۳۲ و ۱۰۸ الی ۱۲۹

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

در باب توبه از سوره توبه - قرائت سوره یونس - آیات ۱ الی ۵۵

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

سوره انفال آیات ۳۳ الی ۴۰ - جنگ بدر

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

مراتب انسان - حضرت موسی(ع)

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

تکبر - دل

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

حضرت موسی (ع) - وفای به عهد

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

نزول تدریجی آیات قرآن - تفسیر آیات إفک (سوره نور - آیات ۱۱ الی ۲۶) - جانشین پیغمبر (ص)

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

سلام نماز - شب زنده داری - فال بد و فال نیک زدن

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

نماز جمعه

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

رؤیت ماه - حج - جمعه

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

حقیقت قرآن - تفسیر آیاتی از قرآن مجید

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

نزول قرآن و احکام آن

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

نماز جمعه - استغفار - روز جمعه - دعا

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

توبه نصوح - قرائت آیات ۱ الی ۳۷ سوره یونس

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

امتیازات سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

مراتب انسان

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

شرح کتاب صالحیه - حقیقت ۴۸۶

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

شرح کتاب صالحیه - حقیقت ۴۸۷ - ۴۸۸

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

شرح کتاب صالحیه - حقیقت ۴۸۹

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

رعایت آداب شریعت و طریقت - سلام - جمعه

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

نماز جمعه - امتیازات شیعه

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

خلافت علی (ع) - رشته اجازات

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

شرح احوال برخی از ائمه علیهم السلام

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

رشته طریقت در زمان ائمه (ع)

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

معنای لا اله الا الله - اوقات شرعی

دانلود----
-صالحعلیشاهنامشخص--

اثر کلام - تعطیلی روز جمعه

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱ - مقدمه - توحید ۱ و ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲ - توحید ۳ و ۴ و ۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳ - توحید ۶ و ۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴ - توحید ۸ و ۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵ - توحید ۱۰ و ۱۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶ - توحید ۱۴ و ۱۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷ - توحید ۱۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸ - توحید ۱۶ - بخش اول

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹ - توحید ۱۶ - بخش دوم

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۰ - توحید ۱۶ - بخش سوم

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۱ - توحید ۱۶ - بخش چهارم - تتمّه

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۲ - توحید ۱۶ - بخش پنجم - تتمّه

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۳ - توحید ۱۷ - ۱۸ بخش اول

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۴ - توحید ۱۸ بخش دوم

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ‍۱۵ - توحید ۱۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۶ - توحید ۲۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۷ - توحید ۲۱ - ۲۲ - ۲۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۸ - توحید ۲۴ - ۲۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۹ - توحید ۲۶ - ۲۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۰ - توحید ۲۸ الی ۳۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۱ - توحید ۳۲ الی ۳۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۲ - توحید ۳۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۳ - توحید ۴۱ الی ۴۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۴ - توحید ۴۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۵ - توحید ۴۵ - ۴۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۶ - توحید ۴۷ - ۴۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۷ - توحید ۴۹ - ۵۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۸ - توحید ۵۳ - ۵۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۹ - توحید ۵۵ - ۵۶ - ۵۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۰ - توحید ۵۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۱ - توحید ۵۹ - ۶۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۲ - توحید ۶۱ - ۶۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۳ - توحید ۷۹ - ۸۰ - ۸۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۴ - سرّ ۵ - ۶ - ۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۵ - سرّ ۸ - ۹ - ۱۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۶ - سرّ ۱۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۷ - سرّ ۱۲ - ۱۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۸ - سرّ ۱۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۹ - سرّ ۱۷ - ۱۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۰ - سرّ ۲۲ - ۲۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۱ - سرّ ۳۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۲ - سرّ ۳۰ الی ۳۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۳ - سرّ ۳۳ قسمت ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۴ - سرّ ۳۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۵ - سرّ ۴۱ الی ۴۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۶ - سرّ ۴۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۷ - شرح سرّ ۴۷ - ۴۸ - ۴۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۸ - شرح سرّ ۵۰ - ۵۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۹ - شرح سرّ ۵۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۰ - شرح سرّ ۵۶ - ۵۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۱ - شرح سرّ ۵۸ - ۵۹ - ۶۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۲ - شرح سرّ ۶۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۳ - شرح سرّ ۶۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۴ - شرح سرّ ۶۵ - ۶۶ قسمت ۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۵ - شرح سرّ ۶۵ قسمت ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۶ - شرح سرّ ۶۶ قسمت ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۷ - شرح سرّ ۶۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۸ - شرح سرّ ۶۸ - ۶۹ - قسمت ۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۹ - شرح سرّ ۶۸ - ۶۹ - قسمت ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۰ - شرح سرّ ۷۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۱ - شرح سرّ ۷۱ - قسمت ۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۲ - شرح سرّ ۷۱ - قسمت ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۳ - شرح سرّ ۷۲ - قسمت ۱ - ۷۳ - قسمت ۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۴ - شرح سرّ ۷۲ - قسمت ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۵ - شرح سرّ ۷۳ - قسمت ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۶ - شرح ظهور - حضرت الرجعة

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۷ - ظهور ۱ - رحلت حضرت محمد ص

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۸ - ظهور ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۹ - ظهور ۵ - ۶ - ۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۰ - ظهور ۷ (قسمت ۲) - ظهور ۸ - ۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۱ - ظهور ۱۰ - ۱۱ - ۱۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۲ - ظهور ۱۳ - ۱۴ - ۱۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۳ - ظهور ۱۶ - ۱۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۴ - ظهور ۱۸ - ۱۹ - ۲۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۵ - ظهور ۲۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۶ - ظهور ۲۵ - ۲۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۷ - ظهور ۲۷ - ۲۸ - ۲۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۸ - ظهور ۳۰ - ۳۱ (قسمت ۱)

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۹ - ظهور ۳۱ (قسمت ۲) - ۳۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه (قسمت ۸۰) - ظهور ۳۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۱ - ظهور ۳۴ - ۳۵ - ۳۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۲ - ظهور ۳۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۳ - ظهور ۴۰ - ۴۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۴ - ظهور ۴۴ - ۴۵ - ۴۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۵ - ظهور ۴۷ - حفظ سکوت در مجالس - استقامت در عقیده

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۶ - ظهور ۴۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۶ - ظهور ۴۸ (قسمت ۱)

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۷ - ظهور ۴۸ (قسمت ۲)

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۸ - ظهور ۵۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۹ - ظهور ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ (قسمت ۱)

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۰ - ظهور ۵۴ (قسمت ۲) - ۵۵ - ۵۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۱‍ - ظهور ۵۷ - ۵۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۲ - ظهور ۵۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۳ - ظهور ۶۰ - ۶۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۴ - ظهور ۶۲ - ۶۳ - ۶۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۵ - ظهور ۶۵ - ۶۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۶ - ظهور ۶۸ - ولادت امام زمان عج

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه (قسمت ۹۷) - ظهور ۶۹ - ۷۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۸ - ظهور ۷۴ - ۷۵ - ۷۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۹ - ظهور ۷۷ - ۷۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۰۰ - ظهور ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱ - حقیقت ۱ - ۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲ - حقیقت ۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳ - حقیقت ۴ - ۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴ - حقیقت ۶ - ۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵ - حقیقت ۸ - ۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶ - حقیقت ۱۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷ - حقیقت ۱۱ - ۱۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸ - حقیقت ۱۳ - ۱۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹ - حقیقت ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹ - حقیقت ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۰ - حقیقت ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۱ - حقیقت ۲۲ - ۲۳ - ۲۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۲ - حقیقت ۲۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۳ - حقیقت ۲۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۴ - حقیقت ۲۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۵ - حقیقت ۲۶ - ۲۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۶ - حقیقت ۲۸ - ۲۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۷ - حقیقت 29 - 30 - 31 (کیفیت پائین)

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۸ - حقیقت ۳۲ - ۳۳ - ۳۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۹ - حقیقت ۳۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۰ - حقیقت ۳۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۱ - حقیقت ۳۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۲ - حقیقت ۳۷ - ۳۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۳ - حقیقت ۳۹ - ۴۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۴ - حقیقت ۴۱ - ۴۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۵ - حقیقت ۴۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 26 - حقیقت 45 - کیفیت پائین

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۷ - حقیقت ۴۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۸ - حقیقت ۴۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۲۹ - حقیقت ۴٨ - ۴٩

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۰ - حقیقت ۵٠

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 31 - کیفیت پائین

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 32 - کیفیت پائین

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۳ - حقیقت ۵۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۴ - حقیقت ۵۶ الی ۵٩

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 35 - کیفیت پائین

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۶ - حقیقت ۶٢

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 37 - کیفیت پائین

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 38 - کیفیت پائین

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۳۹ - حقیقت ۶۶ - ۶۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۰ - حقیقت ۶۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۱ - حقیقت ۶۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۲ - حقیقت ۶۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۳ - حقیقت ۶۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۴ - حقیقت ۶۹ - ۷۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۵ - حقیقت ۷۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۶ - حقیقت ۷۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۷ - حقیقت ۷۳ الی ۷۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۸ - حقیقت ۷۶ و ۷۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۴۹ - حقیقت ۷۸ و ۷۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۰ - حقیقت ۸۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۱ - حقیقت ۸۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۲ - حقیقت ۸۲ الی ۸۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۳ - حقیقت ۸۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۴ - حقیقت ۸۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۵ - حقیقت ۸۸ - ۸۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۶ - حقیقت ۹۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۷ - حقیقت ۹۱ - ۹۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۸ - حقیقت ۹۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۵۹ - حقیقت ۹۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۰ - حقیقت ۹۵ الی ۹۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۱ - حقیقت ۹۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۲ - حقیقت ۹۸ - ۱۰۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۳ - حقیقت ۱۰۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۴ - حقیقت ۱۰۳ - ۱۰۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۵ - حقیقت ۱۰۶ - ۱۱۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۶ - حقیقت ۱۱۲ - ۱۱۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۷ - حقیقت ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۸ - حقیقت ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۶۹ - حقیقت ۱۱۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۰ - حقیقت ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۱ - حقیقت ۱۱۸ - ۱۱۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۲ - حقیقت ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۳ - حقیقت ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۴ - حقیقت ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۵ - حقیقت ۱۲۷ - ۱۲۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۶ - حقیقت ۱۲۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۷ - حقیقت ۱۳۱ - ۱۳۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۸ - حقیقت ۱۳۶ - ۱۴۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۷۹ - حقیقت ۱۴۱ - ۱۴۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۰ - حقیقت ۱۴۳ - ۱۴۷

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۱ - حقیقت ۱۴۸ - بخش اول

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۲ - حقیقت ۱۴۸ - بخش دوم

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۳ - حقیقت ۱۴۹ - ۱۵۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۴ - حقیقت ۱۵۴ - ۱۵۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۵ - حقیقت ۱۵۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۶ - حقیقت ۱۵۷ - ۱۶۰

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۷ - حقیقت ۱۶۱ - ۱۶۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۸ - حقیقت ۱۷۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۸۹ - حقیقت ۱۷۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۰ - حقیقت ۱۷۳

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۱ - حقیقت ۱۷۵ - ۱۷۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۲ - حقیقت ۱۸۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۳ - حقیقت ۱۸۷ الی ۱۸۹

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۴ - حقیقت ۱۹۳-۱۹۴

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۵ - حقیقت ۱۹۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۶ - حقیقت ۱۹۶

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۷ - حقیقت ۱۹۷ - ۱۹۸

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۸ - حقیقت ۱۹۹ - ۲۰۱

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۹۹ - حقیقت ۲۰۲

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه ۱۰۰ - حقیقت ۲۰۳ - ۲۰۵

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 105 - حقیقت 206- 207

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 106 - حقیقت 208 - 209- 210 قسمت اول

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 107 - حقیقت 210 قسمت دوم

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 108 - حقیقت 211

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 109 - حقیقت 212

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 110 - حقیقت 213 - 214

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 111- حقیقت 215

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 112 - حقیقت 216 - 217

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 113 - حقیقت 218

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 114 - حقیقت 219-220-221-222-223-224

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 115 - حقیقت 225-226

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 116 - حقیقت 227-228

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 117 - حقیقت 229-230-231

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 118 - حقیقت 232-233

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 119 - حقیقت 234-235

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 120 - حقیقت 236-237

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 121 - حقیقت 238-239

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 122 - حقیقت 240-241

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 123 - حقیقت 242-243

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 124 - حقیقت 244-245

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 125 - حقیقت 246-247-268

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 126 - حقیقت 251-252

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 127 - حقیقت 253-254

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 128 - حقیقت 263-264

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 129 - حقیقت 265-266

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 130 - حقیقت 267

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 131 - حقیقت 268 قسمت اول

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 132 - حقیقت 268 قسمت دوم

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرح صالحیه 133 - حقیقت 268 قسمت سوم - 269-270

دانلود----

1348

رضاعلیشاه

سحر چهارشنبه

۱۳۴۸-۱۲-۲۷1348-12-27

سحر عاشورای ۱۳۹۰ قمری

دانلود----

1349

رضاعلیشاه

سحر دوشنبه

۱۳۴۹-۱۲-۱۷1349-12-17

سحر عاشورای ۱۳۹۱ قمری

دانلود----

1351

رضاعلیشاه

سحر چهارشنبه

۱۳۵۱-۱۱-۲۵1351-11-25

سحر عاشورای ۱۳۹۳ قمری

دانلود----

1352

رضاعلیشاه

سحر یکشنبه

۱۳۵۲-۱۱-۱۴1352-11-14

سحر عاشورای ۱۳۹۴ قمری

دانلود----

1355

رضاعلیشاه

سحر شنبه

۱۳۵۵-۱۰-۱۱1355-10-11

سحر عاشورای ۱۳۹۷ قمری

دانلود----

1355

رضاعلیشاه

شب پنجشنبـه

۱۳۵۵-۰۶-۲۴1355-06-24

معراج پیامبر (ص) و شهادت حضرت علی (ع)

دانلود----

1357

رضاعلیشاه

سحر دوشنبه

۱۳۵۷-۰۹-۲۰1357-09-20

سحر عاشورای ۱۳۹۹ قمری

دانلود----

1367

رضاعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۶۷/۱۲/۱۵1367/12/15

افتتاح درمانگاه خیریه صالح

--دانلوددانلود-

1368

رضاعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۶۸-۰۱-۰۱1368-01-01

اعتدال ربیعی - عید نوروز ۱۳۶۸ شمسی

دانلود----

1389

رضاعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹-۰۸-۰۹1389-08-09

عدم درک احوال اهل طریقت برای اهل شریعت

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

امانت الهی

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

عیدغدیر خم

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

حلول و اتحاد - غلو در مورد بزرگان

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

کوتاهی در اعمال

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

شرحی بر سوره حمد و بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

خداحافظی با فقرا جهت مسافرت به هندوستان

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

در مذمت درخواستهای دنیایی از جانب فقرا

دانلود----
-رضاعلیشاهنامشخص--

در رابطه را کسالت قلبی و بستری شدن ایشان در بیمارستان

دانلود----

1370

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۰/۰۷/۲۸1370/07/28

شریعت و طریقت

دانلود----

1370

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۰/۰۸/۰۵1370/08/05

تفسیر کلمۀ عشق

دانلود----

1370

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۰/۰۸/۱۹1370/08/19

موسی و خضر

دانلود----

1370

محبوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۷۰/۰۸/۲۴1370/08/24

معاد

دانلود----

1370

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۰/۰۹/۱۰1370/09/10

زندگی حافظ، مولوی و شمس

دانلود----

1370

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۰/۱۱/۲۰1370/11/20

اسفار اربعه

دانلود----

1370

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۰/۱۲/۲۵1370/12/25

تفسیر سوره توبه

دانلود----

1370

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۰/۱۲/۲۸1370/12/28

تفسیر سوره یوسف

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۷۱/۰۴/۱۲1371/04/12

معراج حضرت محمد (ص) - دوم محرم ۱۴۱۳

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۱/۰۷/۲۶1371/07/26

به مناسبت چهلمین روز رحلت حضرت آقای رضاعلیشاه طاب ثراه

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۱۱/۰۸1371/11/08

شرح تحصیل علم و کسب و کار از رسالۀ شریفه پندصالح

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۱/۰۱/۱۶1371/01/16

عید سعید فطر ۱۴۱۲ قمری

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۰۲/۰۳1371/02/03

در باب دل

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۱/۰۲/۲۳1371/02/23

آداب مجلس فقری

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۱/۰۲/۲۷1371/02/27

نام سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۱/۰۴/۰۷1371/04/07

توحید و ارتباط آن با ولایت

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۰۴/۱۸1371/04/18

شب تاسوعای ۱۴۱۳ قمری

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۱/۰۶/۲۴1371/06/24

ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) - ۱۴۱۳

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۰۸/۰۷1371/08/07

راجع به رسالۀ شریف پندصالح

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۰۹/۰۵1371/09/05

شرح چهارده فرمان

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۰۹/۱۲1371/09/12

راجع به رسالۀ شریف پندصالح

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۰۹/۱۹1371/09/19

عدم انجام کار دنیایی در روز جمعه - آداب مجلس فقری

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۰۹/۲۶1371/09/26

شرح بیداری سحر و نماز جمعه

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۱۰/۱۰1371/10/10

شرح وجوهات الهی از رسالۀ شریفه پندصالح

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۱۰/۱۷1371/10/17

ولادت حضرت علی (ع)

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۱۰/۱۷1371/10/17

ولادت حضرت علی (ع)

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۱۱/۰۱1371/11/01

عید مبعث حضرت محمد (ص)

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۱/۱۱/۱۸1371/11/18

نیمه شعبان - ولادت امام زمان (عج)

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۷۱/۱۱/۲۳1371/11/23

مجلس دیگ جوش جناب آقای صوفی املشی - درویش عزتعلی

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۱/۱۱/۲۸1371/11/28

پایان ماه شعبان و نزدیک شدن ماه مبارک رمضان

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۱/۱۲/۰۴1371/11/04

تفسیر سوره حمد

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۱۲/۰۶1371/12/06

تفسیر آیة الکرسی

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۱/۱۲/۰۹1371/12/09

تفسیر آیه ۱۵۷ سوره نساء

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۱۲/۱۳1371/12/13

تفسیر سورۀ توبه - دهم رمضان ۱۴۱۳

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۷۱/۱۲/۱۴1371/12/14

تفسیر سورۀ توبه - یازدهم رمضان ۱۴۱۳

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۱/۱۲/۱۸1371/12/18

تفسیر سورۀ قصص - معراج پیامبر (ص) - پازدهم رمضان ۱۴۱۳

دانلود----

1371

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۱/۱۲/۲۷1371/12/27

تفسیر سورۀ مؤمنون - بیست و چهارم رمضان ۱۴۱۳

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۲/۰۱/۰۵1372/01/05

شرح پندصالح - شفقت به خلق

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۲/۰۳/۳۰1372/03/30

راجع به آخرین فرمایشات حضرت آقای رضاعلیشاه

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۲/۰۶/۰۷1372/06/07

دیدار با فقرای بیدخت - نفس عماره

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۲/۰۶/۱۴1372/06/14

ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۲/۰۱/۰۱1372/01/01

روز اول فروردین ۱۳۷۲

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۲/۰۱/۰۴1372/01/04

عید سعید فطر ۱۴۱۳

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۲/۰۱/۱۲1372/01/12

آداب مجلس فقری

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۲/۰۱/۱۹1372/01/19

آداب مجلس فقری - درباره بازسازی مقبره شاه نعمت الله ولی

دانلود----

1372

محبوبعلیشاهنامشخص--

فرمایشات در حسینیه اصفهان

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۲/۰۲/۲۳1372/02/23

شرح محبت از پندصالح - دست به کار و دل با یار

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۲/۰۳/۱۹1372/03/19

عید غدیر خم ۱۴۱۳ - قرائت فرمان جناب آقای عبدیزدان «درویش صابرعلی»

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۲/۰۴/۰۹1372/04/09

شب عاشورای ۱۴۱۴ قمری

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۲/۰۴/۱۳1372/04/13

در مورد آتش سوزی حسینیه امیرسلیمانی

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۷۲/۰۵/۰۲1372/05/02

نزدیک شدن سالگرد حضرت آقای رضاعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۷۲/۰۵/۲۳1372/05/23

نزدیک شدن سالگرد حضرت آقای رضاعلیشاه طاب‌ثراه

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۲/۰۷/۱۸1372/07/18

آداب مجلس فقری

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۲/۰۹/۱۴1372/09/14

ولادت حضرت زهرا (س)

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۲/۱۰/۰۶1372/10/06

ولادت حضرت علی (ع) - ۱۴۱۴ قمری

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۲/۱۰/۲۰1372/10/20

عید مبعث ۱۴۱۴ قمری

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۲/۱۱/۱۴1372/11/14

قرائت فرمان جناب آقای شریعت - نیمۀ شعبان ۱۴۱۴ قمری

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۲/۱۱/۲۱1372/11/21

شروع ماه مبارک رمضان ۱۴۱۴

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۲/۱۱/۲۴1372/11/24

تفسیر سورۀ بقره (لیلة المبیت) - دوم رمضان ۱۴۱۴

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۲/۱۱/۲۶1372/11/26

تفسیر سورۀ آل عمران - چهارم رمضان ۱۴۱۴

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۲/۱۱/۲۸1372/11/28

تفسیر سورۀ نساء - ششم رمضان ۱۴۱۴

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۲/۱۲/۰۴1372/12/04

تفسیر سورۀ یوسف - دوازدهم رمضان ۱۴۱۴

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۲/۱۲/۲۳1372/12/23

عید سعید فطر ۱۴۱۴

دانلود----

1372

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۲/۱۲/۲۶1372/12/26

آخرین شب جمعه سال ۱۳۷۲ - تغییر سال

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۳/۰۱/۰۱1373/01/01

روز اول فروردین ۱۳۷۳ - عید نورورز

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۳/۰۱/۱۱1373/01/11

ولادت حضرت رضا (ع)

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۳/۰۱/۲۵1373/01/25

احسان

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۷۳/۰۲/۳۱1373/02/31

عید سعید قربان - ۱۰ ذی الحجه ۱۴۱۴ قمری

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۳/۰۳/۰۸1373/03/08

عید سعید غدیر خم - ۱۸ ذی الحجه ۱۴۱۴ قمری

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۳/۰۳/۳۰1373/03/30

روز آخر روضه ماه محرم ۱۴۱۵ و تشکر از خدمتگزاران

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۳/۰۳/۳۰1373/03/30

سحر عاشورای ۱۴۱۵ قمری

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۳/۱۰/۱۲1373/10/12

پایان ماه شعبان - ماه رمضان و معنای کلمه رمضان

دانلود----

1373

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۳/۱۲/۱۱1373/12/11

عید سعید فطر ۱۴۱۵

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۴/۰۱/۱۰1374/01/10

عدم انجام کار دنیایی در شب و صبح جمعه

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۴/۰۱/۲۲1374/01/22

مسافرت ماهان - وجه تسمیه سلسله - ولادت امام رضا(ع)

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۴/۰۵/۲۴1374/05/24

ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۴/۰۱/۱۷1374/01/17

بندگی - نماز - دعا - اوراد

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۴/۰۱/۲۲1374/01/22

ولادت حضرت رضا (ع)

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۴/۰۲/۲۰1374/02/20

عید سعید قربان - ۱۰ ذی الحجه ۱۴۱۵ قمری

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۴/۰۲/۲۸1374/02/28

عید سعید غدیر خم - ۱۸ ذی الحجه ۱۴۱۵ قمری

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۷۴/۰۳/۱۹1374/03/19

سحر عاشورای ۱۴۱۶ قمری (ظهور العشق الاعلی)

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۴/۰۹/۱۵1374/09/15

ولادت حضرت علی (ع) - ۱۴۱۶ قمری

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۷۴/۰۹/۱۹1374/09/19

آداب حضور در مجلس فقری

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۴/۱۰/۲۸1374/10/28

پایان ماه شعبان و نزدیک شدن ماه مبارک رمضان

دانلود----

1374

محبوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۷۴/۱۱/۰۶1374/11/06

تفسیر سورۀ یوسف - پنجم رمضان ۱۴۱۴

دانلود----

1375

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۵/۰۲/۰۶1375/02/06

شهادت امام محمد باقر (ع) - عید سعید قربان ۱۴۱۶

دانلود----

1375

محبوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۵/۰۱/۰۲1375/01/02

روز دوم فروردین ۱۳۷۵

دانلود----

1375

محبوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۷۵/۰۱/۱۰1375/01/10

آداب مجلس فقری

دانلود----

1375

محبوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۵/۰۱/۱۵1375/01/12

ولادت حضرت رضا (ع) - ۱۴۱۶ قمری

دانلود----

1375

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۵/۰۲/۱۰1375/02/10

عید سعید قربان - ۱۰ ذی الحجه ۱۴۱۶ قمری

دانلود----

1375

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۵/۰۲/۱۸1375/02/18

عید سعید غدیر خم - ۱۸ ذی الحجه ۱۴۱۶ قمری

دانلود----

1375

محبوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۷۵/۰۳/۰۸1375/03/08

سحر عاشورای ۱۴۱۷ قمری

دانلود----

1375

محبوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۷۵/۰۹/۰۵1375/09/05

ولادت حضرت علی (ع) - ۱۴۱۷ قمری

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

آداب مجلس فقری - کار روز جمعه - فقرای کانادا

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

راجع به آمدن اهالی بیدخت و خداحافظی از آنها

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

آداب مجلس فقری

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

بیداری سحر

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

در مورد حضرت اقای رضاعلیشاه طاب ثراه

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

دست به کار و دل با یار - شرح حقوق الهی از پندصالح

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

فرق بین امام حسن و امام حسین (ع)

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

حضرت عیسی مسیح (ع)

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

ماه ربيع الاول و رحلت سه قطب

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

مجالس شب جمعه و شب دوشنبه - نفس

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

مجذوب سالک و سالک مجذوب - ملنگ

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

موسي و ديدن خداوند - شريعت و طریقت

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

نیمه شعبان - ولادت امام زمان

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

نبوت - ولایت - بیعت

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

صفات و خصایص حضرت علی - شیعه بودن مولانا

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

شرح مسافرت به سوئد

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

شرح حج و جهاد از رسالۀ شریفۀ پندصالح

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

شرح روزه و اجتهاد از رسالۀ شریفه پندصالح

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

شرح روزه و خمس و زکات از رسالۀ شریفه پندصالح

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

شریعت و طریقت - ذبح اسلامی

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

تصوف و معنای آن

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

توحید و عشق

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

یاد خدا - ذکر و فکر - طوطی و بازرگان

دانلود----
-محبوبعلیشاهنامشخص--

رحلت جناب آقای حاج علی عبدیزدان ، درویش صابرعلی

دانلود----

1375

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۷۵/۱۲/۱۵1375/12/15

شرح پندصالح دور اول - مقدمه ۱

دانلود----

1375

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۵/۱۲/۲۳1375/12/23

شرح پندصالح دور اول - مقدمه ۲

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۱/۰۷1376/01/07

شرح پندصالح دور اول - مقدمه ۳

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۱/۱۴1376/01/14

شرح پندصالح دور اول - مقدمه ۴

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۱/۲۱1376/01/21

شرح پندصالح دور اول - مقدمه ۵

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۱/۲۸1376/01/28

شرح پندصالح دور اول - مقدمه ۶

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۲/۰۴1376/02/04

شرح پندصالح دور اول - مقدمه ۷

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۲/۱۱1376/02/11

پندصالح دور اول - فکر و تحقیق

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۲/۱۸1376/02/18

شرح پندصالح دور اول - دلايل بقاء روح و تجرد نفس و عالم آخرت ۱

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۲/۲۵1376/02/25

شرح پندصالح دور اول - دلايل بقاء روح و تجرد نفس و عالم آخرت ۲

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۳/۰۸1376/03/08

شرح پندصالح دور اول - دلايل بقاء روح و تجرد نفس و عالم آخرت ۳

دانلود----

1377

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۷/۰۳/۱۴1377/03/14

شرح پندصالح دور اول - اوراد ۱

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۳/۱۵1376/03/15

شرح پندصالح دور اول - تجرد نفس - عالم آخرت ۴

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۳/۲۲1376/03/22

شرح پندصالح دور اول - ایمان

دانلود----

1377

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۷/۰۴/۰۴1377/04/04

شرح پندصالح دور اول - اوراد ۲

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۴/۱۲1376/04/12

شرح پندصالح دور اول - ذکر ۱

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۴/۲۶1376/04/26

شرح پندصالح دور اول - ذکر ۲

دانلود----

1377

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۷/۰۵/۰۱1377/05/01

شرح پندصالح دور اول - دعا ۲

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۵/۰۲1376/05/02

شرح پندصالح دور اول - ذکر ۳

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۵/۰۹1376/05/09

شرح پندصالح دور اول - فکر

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۶/۰۶1376/06/06

شرح پندصالح دور اول - انتظار - صحبت ۱

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۶/۲۷1376/06/27

شرح پندصالح دور اول - صحبت ۲ - صلوات

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۷/۰۳1376/07/03

شرح پندصالح دور اول - آداب خدمت ۱

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۷/۱۰1376/07/10

شرح پندصالح دور اول - آداب خدمت ۲

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۷/۱۷1376/07/17

شرح پندصالح دور اول - کتمان سر ۱

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۷/۲۴1376/07/24

شرح پندصالح دور اول - کتمان سر ۲

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۸/۰۱1376/08/01

شرح پندصالح دور اول - اخلاق ۱

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۸/۰۸1376/08/08

شرح پندصالح دور اول - اخلاق ۲

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۸/۱۵1376/08/15

پندصالح دور اول - مراقبه و محاسبه

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۸/۲۲1376/08/22

شرح پندصالح دور اول - یاد مرگ و امل

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۹/۲۰1376/09/20

شرح پندصالح دور اول - توبه و انابه

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۰۹/۲۷1376/09/27

شرح پندصالح دور اول - حیا - خوف و رجا

دانلود----

1376

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۷۶/۱۰/۰۴1376/10/04

شرح پندصالح دور اول - تواضع - فخر - ریا - سمعه - محبت - ترحم

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۰۹/۲۲1380/09/22

شرح مصباح الشریعه - شروع نماز ۴

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۰۹/۲۹1380/09/29

شرح مصباح الشریعه - قرائت قرآن

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۱۰/۰۶1380/10/06

شرح کتاب مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة - آداب رکوع

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۱۱/۰۴1380/11/04

شرح مصباح الشریعه - آداب سلام نماز

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۱۱/۱۱1380/11/11

شرح مصباح الشریعه - آداب دعا ۱

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۱۱/۱۸1380/11/18

شرح مصباح الشریعه - آداب دعا ۲

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۱۱/۲۵1380/11/25

شرح مصباح الشریعه - آداب روزه

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۱۲/۰۲1380/12/02

شرح مصباح الشریعه - آداب زکات

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۱۲/۰۹1380/12/09

شرح مصباح الشریعه - آداب حج ۱

دانلود----

1380

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۰/۱۲/۱۶1380/12/16

شرح مصباح الشریعه - آداب حج ۲

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۰۸/۲۳1381/08/23

شرح مصباح الشریعه - فرو پوشیدن چشم

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۰۸/۳۰1381/08/30

شرح مصباح الشریعه - آداب راه رفتن

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۰۹/۲۱1381/09/21

شرح مصباح الشریعه - آداب خوابیدن ۱

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۰۹/۲۸1381/09/28

شرح مصباح الشریعه - آداب خوابیدن ۲

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۱۰/۰۵1381/10/05

در بیان آداب معاشرت

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۱۰/۱۹1381/10/19

شرح مصباح الشریعه - کلام و گفتار

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۱۰/۲۶1381/10/26

شرح مصباح الشریعه - ستایش و نکوهش

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۱۱/۰۳1381/11/03

شرح مصباح الشریعه - مراء و جدل

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۱۱/۱۰1381/11/10

شرح مصباح الشریعه - غیبت ۱

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۱۱/۱۷1381/11/17

شرح مصباح الشریعه - غیبت ۲

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۱۱/۲۴1381/11/24

شرح مصباح الشریعه - ریا و تظاهر ۱

دانلود----

1381

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۱/۱۲/۲۳1381/12/23

شرح مصباح الشریعه - ریا و تظاهر ۲

دانلود----

1382

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۲/۰۱/۰۷1382/01/07

شرح مصباح الشریعه - حسادت

دانلود----

1382

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۲/۰۱/۱۴1382/01/14

شرح مصباح الشریعه - طمع

دانلود----

1382

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۲/۰۱/۲۱1382/01/21

شرح مصباح الشریعه - سخاوت ۱

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۰۸/۲۴1386/08/24

شرح پندصالح دور دوم - مقدمه ۱

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۰۹/۰۱1386/09/01

شرح پندصالح دور دوم - مقدمه ۲

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۰۹/۰۸1386/09/08

شرح پندصالح دور دوم - فکر و تحقیق ۱

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۰۹/۱۵1386/09/15

شرح پندصالح دور دوم - فکر و تحقیق ۲

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۰۹/۲۲1386/09/22

شرح پندصالح دور دوم - دلایل بقاء روح و تجرد نفس ۱

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۰۹/۲۹1386/09/29

شرح پندصالح دور دوم - دلایل بقاء روح و تجرد نفس ۲

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۰/۰۶1386/10/06

شرح پندصالح دور دوم - دلایل بقاء روح و تجرد نفس ۳

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۰/۱۳1386/10/13

شرح پندصالح دور دوم - دلایل بقاء روح و تجرد نفس ۴

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۰/۲۰1386/10/20

شرح پندصالح دور دوم - دلایل بقاء روح و تجرد نفس ۵

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۰/۲۷1386/10/27

شرح پندصالح دور دوم - ایمان ۱

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۱/۰۴1386/11/04

شرح پندصالح دور دوم - ایمان ۲

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۱/۱۱1386/11/11

شرح پندصالح دور دوم - ذکر ۱

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۱/۱۸1386/11/18

شرح پندصالح دور دوم - ذکر ۲

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۱/۲۵1386/11/25

شرح پندصالح دور دوم - ذکر ۳

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۰/۰۲1386/12/02

شرح پندصالح دور دوم - فکر - انتظار

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۰/۱۶1386/12/16

شرح پندصالح دور دوم - صحبت - صلوات

دانلود----

1386

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۶/۱۰/۲۳1386/12/23

شرح پندصالح دور دوم - آداب خدمت ۱

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۱/۰۸1387/01/08

شرح پندصالح دور دوم - آداب خدمت ۲

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۱/۱۵1387/01/15

شرح پندصالح دور دوم - آداب خدمت ۳

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۳/۱۶1387/03/16

شرح پندصالح دور دوم - حیا

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۳/۲۳1387/03/22

شرح پندصالح دور دوم - تواضع - کبر

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۴/۰۶1387/04/06

شرح پندصالح دور دوم - شجاعت - همت - فتوت - غیرت - خشم

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۴/۱۳1387/04/13

شرح پندصالح دور دوم - رقت - فراست - غضب و شهوت

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۴/۲۰1387/04/20

شرح پندصالح دور دوم - خشم - کظم غیظ

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۴/۲۷1387/05/27

شرح پندصالح دور دوم - تهور - جبن - کینه - عداوت - ظلم - شهوت

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۵/۰۳1387/05/03

شرح پندصالح دور دوم - توکل - تسلیم - رضا و شکر ۱

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۵/۲۴1387/05/24

شرح پندصالح دور دوم - توکل - تسلیم - رضا و شکر ۲

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۵/۳۱1387/05/31

شرح پندصالح دور دوم - احسان والدین

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۶/۰۷1387/06/07

شرح پندصالح دور دوم - استغنا - طمع

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۷/۱۱1387/07/11

شرح پندصالح دور دوم - انابه

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۷/۱۸1387/07/18

شرح پندصالح دور دوم - حلال - مکر و خدعه - طغیان - جزع - حسد

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۷/۲۵1387/07/25

شرح پندصالح دور دوم - خدمت ۱

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۸/۰۲1387/08/02

شرح پندصالح دور دوم - خدمت ۲ - مصافحه

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۸/۰۹1387/08/09

شرح پندصالح دور دوم - خدمت ۳

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۸/۱۶1387/08/16

شرح پندصالح دور دوم - خدمت ۴

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۸/۲۳1387/08/23

شرح پندصالح دور دوم - خدمت ۵

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۸/۳۰1387/08/30

شرح پندصالح دور دوم - خدمت ۶

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۹/۱۴1387/09/14

شرح پندصالح دور دوم - خدمت ۷

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۹/۲۱1387/09/21

شرح پندصالح دور دوم - مواضع تهم - ایمان (تعظیم امر و نهی)

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۰۹/۲۸1387/09/28

شرح پندصالح دور دوم - جمع شریعت و طریقت

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۰/۰۵1387/10/05

بند اسارت

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۰/۱۲1387/10/12

شرح پندصالح دور دوم - نماز ۱

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۰/۲۶1387/10/26

شرح پندصالح دور دوم - نماز ۲

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۱/۱۰1387/11/10

شرح پندصالح دور دوم - نماز ۳

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۱/۱۷1387/11/17

شرح پندصالح دور دوم - اوراد نماز

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۱/۲۴1387/11/24

شرح پندصالح دور دوم - دعا ۱

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۲/۰۱1387/12/01

شرح پندصالح دور دوم - دعا ۲

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۲/۰۸1387/12/08

شرح پندصالح دور دوم - (پایان ماه صفر) سحر

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۲/۱۵1387/12/15

شرح پندصالح دور دوم - جمعه ۱

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۲/۲۲1387/12/22

شرح پندصالح دور دوم - جمعه ۲

دانلود----

1387

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۷/۱۲/۲۹1387/12/29

شرح پندصالح دور دوم - جمعه ۳

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۱/۰۶1388/01/06

شرح پندصالح دور دوم - جمعه ۴

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۱/۱۳1388/01/13

شرح پندصالح دور دوم - روزه ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۱/۲۴1388/01/20

شرح پندصالح دور دوم - روزه ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۱/۲۷1388/01/27

شرح پندصالح دور دوم - خمس و زکات

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۲/۰۳1388/02/03

شرح پندصالح دور دوم - انفاق

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۲/۱۴1388/02/10

شرح پندصالح دور دوم - حج

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۲/۲۴1388/02/24

شرح پندصالح دور دوم - جهاد ۲ - امر به معروف و نهی از منکر ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۲/۳۱1388/02/31

شرح پندصالح دور دوم - امر به معروف و نهی از منکر ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۲/۱۷1388/02/17

شرح پندصالح دور دوم - جهاد ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۳/۰۷1388/03/07

شرح پندصالح دور دوم - طهارت

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۳/۱۴1388/03/14

شرح پندصالح دور دوم - نواهی ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۳/۲۱1388/03/21

شرح پندصالح دور دوم - نواهی ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۳/۲۸1388/03/28

شرح پندصالح دور دوم - قمار - مسکرات ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۴/۰۴1388/04/04

شرح پندصالح دور دوم - قمار - مسکرات ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۴/۱۱1388/04/11

شرح پندصالح دور دوم - تاهل ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۴/۱۸1388/04/18

شرح پندصالح دور دوم - تاهل ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۴/۲۵1388/04/25

شرح پندصالح دور دوم - تاهل ۳

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۵/۰۱1388/05/01

شرح پندصالح دور دوم - بقاء نسل - طلاق

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۵/۱۴1388/05/15

شرح پندصالح دور دوم - اولاد ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۵/۲۲1388/05/22

شرح پندصالح دور دوم - اولاد ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۸/۰۶/۲۱1388/06/21

شب قدر - آقایان

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۸/۰۶/۲۱1388/06/21

شب قدر - خرافات - خانمها

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۷/۰۲1388/07/02

شرح پندصالح دور دوم - تحصیل

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۷/۰۹1388/07/09

شرح پندصالح دور دوم - کسب ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۷/۱۶1388/07/16

شرح پندصالح دور دوم - کسب ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۷/۲۳1388/07/23

شرح پندصالح دور دوم - ربا

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۸/۰۷1388/08/07

شرح پندصالح دور دوم - تطفیف - انصاف ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۸/۱۴1388/08/14

شرح پندصالح دور دوم - انصاف ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۸/۲۱1388/08/21

شرح پندصالح دور دوم - کسب مناهی - انصاف ۳

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۸/۲۸1388/08/28

شرح پندصالح دور دوم - شفقت

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۹/۰۵1388/09/05

شرح پندصالح دور دوم - حسن خلق

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۹/۱۲1388/09/12

شرح پندصالح دور دوم - احسان والدین

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۹/۱۹1388/09/19

شرح پندصالح دور دوم - صله رحم

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۹/۲۶1388/09/26

شرح پندصالح دور دوم - فرق اسلام

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۰۷/۱۷1388/10/17

شرح پندصالح دور دوم - تجلیل علما ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۱۱/۰۱1388/11/01

شرح پندصالح دور دوم - تجلیل علما ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۱۱/۰۸1388/11/08

شرح پندصالح دور دوم - سادات - سلاسل فقر ۱

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۱۱/۲۲1388/11/22

شرح پندصالح دور دوم - سلاسل فقر ۲

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۱۲/۱۳1388/12/13

شرح پندصالح دور دوم - سلاسل فقر ۳

دانلود----

1388

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۸/۱۲/۰۷1388/12/27

شرح پندصالح دور دوم - سب و لعن ۱

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۱/۰۵1389/01/05

شرح پندصالح دور دوم - سب و لعن ۲

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۱/۱۲1389/01/12

شرح پندصالح دور دوم - احترام محترمین ۱

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۱/۱۹1389/01/19

شرح پندصالح دور دوم - انصاف در قول

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۱/۲۶1389/01/26

شرح پندصالح دور دوم - مواضع تهم

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۲/۰۲1389/02/02

شرح پندصالح دور دوم - معاشرت نیکان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۲/۲۳1389/02/23

شرح پندصالح دور دوم - احترام محترمین ۲

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۳/۲۷1389/03/27

شرح پندصالح دور دوم - حفظ راز

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۴/۰۳1389/04/03

شرح پندصالح دور دوم - اطاعت قوانین

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۴/۱۰1389/04/10

شرح پندصالح دور دوم - حق النّاس - ادای دین

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۴/۲۴1389/04/24

شرح پندصالح دور دوم - زیر دست - همسایه - غریب

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۴/۳۱1389/04/31

شرح پندصالح دور دوم - یتیم - اصلاح - آزار مسلم

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۵/۰۷1389/05/07

شرح پندصالح دور دوم - مشورت - استخاره - تطیر - تفال

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۶/۲۴1389/06/25

شرح پندصالح دور دوم - موهومات ۱

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۶/۲۷1389/06/27

احکام - اخلاقیات - عبادت و ولایت - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۶/۲۷1389/06/27

جامعیت اسلام - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۶/۲۸1389/06/28

احترام به کتب آسمانی - صورت فکریه

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۶/۳۱1389/06/31

عوالم كبير و صغير - قوای پنهان درون - حال دعا و استجابت

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۰۱1389/07/01

عالم بزرگ در تو نهفته است - استجابت دعا در بي‌خودی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۰۱1389/07/01

شرح پندصالح دور دوم - موهومات ۲

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۷/۰۳1389/07/03

ساعات ملاقات - عادت و عبادت - وظایف زن و شوهر - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۰۴1389/07/04

لزوم توجه به گوینده و خود کلام در دنیای امروز - غلبه بر سحر و جادو

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۰۷1389/07/07

هدف از خلقت - مکارم اخلاق - انسانیت

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۰۸1389/07/08

رعایت حدود اجازه

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۰۸1389/07/08

شرح پندصالح دور دوم - عجله - تأنی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۷/۰۹1389/07/09

صرفه جویی و ریاضت - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۷/۱۰1389/07/10

امتیاز به تقوا است - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۷/۱۰1389/07/10

مبالغه - اعتدال - اصلاح خود - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۱۱1389/07/11

نقش نیت در انجام احکام شرعی - قبولی توبه

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۱۴1389/07/14

بجا سخن گفتن

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

سحر دوشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۱۵1389/07/15

حج - مراحل زندگی ناصرخسرو - تهمت جاهلانه زدن

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۷/۱۷1389/07/17

توهم دشمنی - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۷/۱۷1389/07/17

قبول زحمت برای فهميدن - پيدا كردن راه حقيقت - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۱۸1389/07/18

انجام وظيفه - به ديگران به چشم حقارت ننگريد

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۷/۱۹1389/07/19

عید سعید فطر سال ۱۴۳۱ قمری - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۲۱1389/07/21

سالروز تولد - طول و محتوی عمر

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۰۷/۲۲1389/07/22

شرح پندصالح دور دوم - اکل و شرب - وقاع - خواب

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۲۲1389/07/22

اهمیت وجوهات الهی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۲۳1389/07/23

حضرت حاج ملا سلطانمحمد سلطانعليشاه گنابادی - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۷/۲۴1389/07/24

اهمیت حج - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۷/۲۴1389/07/24

اهمیت حج - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۲۵1389/07/25

وجوب رعایت حق الناس

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۲۸1389/07/28

دعا - حضور خانمها در مجالس

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۲۹1389/07/29

شرح پندصالح دور دوم - لباس - نظافت

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۷/۳۰1389/07/30

رعایت اعتدلال - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۰۱1389/08/01

خلوص نیت

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۰۱1389/08/01

تفسير قرآن و مقتضای كلی بشر در طول زمان - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۸/۰۲1389/08/02

توبه

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۰۵1389/08/05

علت ورود به درويشی - صبر در سلوک و تداوم پيمودن راه

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۰۶1389/08/06

عبادت و عبودیت

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۰۸/۰۶1389/08/06

شرح پندصالح دور دوم - سفر - وصیت

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۸/۰۷1389/08/07

مقید نبودن درویشی به لباس خاص - شک و تردید - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۸/۰۸1389/08/08

کیست مولا؟ آنکه آزادت کند - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۸/۰۸1389/08/08

شروع تربيت كودک از دوران حمل - ماندنی بودن اثر رفتار - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۰۹1389/08/09

عدم درک احوال اهل طریقت برای اهل شریعت

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۱۲1389/08/12

نیاز

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۰۸/۱۳1389/08/13

شرح پندصالح دور دوم - لغو - مزاح - معاشرت - جلوس

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۱۳1389/08/13

ادعیه روزانه - دعای روز یکشنبه - رهایی از ترس و اميد به كرم او

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۸/۱۴1389/08/14

صحت رويا و جنبه معنوی فرد - ايمان و عمل صالح - رويا دريچه غيب فرد - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۸/۱۵1389/08/15

اشعار عرفا و منتخبات آنها - تفاوت شاعران عارف با عارفان شاعر - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۸/۱۵1389/08/15

شعرا در اسلام و قرآن - اشتغال به شاعری - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۱۶1389/08/16

تمرکز قوای فکری - مدیتیشن

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۱۹1389/08/19

اصول دين و عدل - تكرار در دستورات عبادی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۰۸/۲۰1389/08/20

علو طبع - از ماست كه بر ماست

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۰۸/۲۰1389/08/20

شرح پندصالح دور دوم - شهادت - قسم

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۸/۲۱1389/08/21

اهمیت و آداب زیارت - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۸/۲۲1389/08/22

ولا تزر وازرة وزر اخری - توجه به قوانین الهی - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۸/۲۲1389/08/22

ولا تزر وازرة وزر اخری - توجه به قوانین الهی - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۲۳1389/08/23

تحقق اراده الهی از طریق انسان کامل

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۰۸/۲۷1389/08/27

حج - مناسک حج

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۸/۲۸1389/08/28

کسب حلال و حرام - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۸/۲۹1389/08/29

تیرگی دل - گناهان جمعی و بلایای طبیعی - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۸/۲۹1389/08/29

تیرگی دل - گناهان جمعی و بلایای طبیعی - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۸/۳۰1389/08/30

دوری از تعصب - توبه و عمل صالح

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۹/۰۳1389/09/03

ذکر دوام و فکر مدام - صورت فکریه - صفات خداوند

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۹/۰۶1389/09/06

رگ رگ است این آب شیرین و آب شور - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۹/۰۷1389/09/07

وفای به عهد

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۹/۱۰1389/09/10

سنت و تصوف - حب ذات - تلاش در سلوک

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۰۹/۱۱1389/09/11

عرفان حج

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۹/۱۲1389/09/12

اعمال حج - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۹/۱۳1389/09/13

ریشه اختلاف مسلمانان - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۹/۱۳1389/09/13

شفا - اعتدال و میانه روی - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۹/۱۴1389/09/14

بلایای طبیعی و فساد انسان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۰۹/۱۷1389/09/17

ريتم در سور قرآن - اطاعت از دستورات

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۰۹/۱۸1389/09/18

اهمیت عزاداری محرم

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۰۹/۱۸1389/09/18

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۱

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۰۹/۱۹1389/09/19

تقدم معنوی ولایت بر نبوت - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۹/۲۰1389/09/20

امتحانات الهی - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۰۹/۲۰1389/09/20

پل صراط - اطاعت از اوامر الهی - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۹/۲۱1389/09/21

عدل و ظلم

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۰۹/۲۸1389/09/28

مسجد - حسینیه - خانقاه

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۰۱1389/10/01

حفظ تشيع

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۱۰/۰۲1389/10/02

روح مراسم حج

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۱۰/۰۲1389/10/02

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۲

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۱۰/۰۳1389/10/03

مصافحه - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۰/۰۴1389/10/04

مفهوم واقعی تظاهر تجاهر و ریا - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۰/۰۴1389/10/04

مفهوم واقعی تقیه - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۰۵1389/10/05

سعادت و شقاوت و بطن ولايت - مراتب تدريجي ايمان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۰۸1389/10/08

اسلام دین جنگ نیست - اطباء معنوی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۱۰/۰۹1389/10/09

جنبه های مختلف پیامبر اکرم (ص)

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۱۰/۱۰1389/10/10

مراحل سلوک - توبه - عفو

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۰/۱۱1389/10/11

حالات مختلف فقرا - توجه به علل معنوی - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۰/۱۱1389/10/11

سیر خداشناسی انسان و تکامل علوم - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۱۲1389/10/12

علم و تولد ثانی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۱۵1389/10/15

جذبه و سلوک

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۱۰/۱۶1389/10/16

تجربه گرفتن از وقایع تاریخی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۱۰/۱۷1389/10/17

مرگ ارادی - حركت جوهری - تولد ثانويه - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۰/۱۸1389/10/18

زیانهای دروغ - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۰/۱۸1389/10/18

زیانهای دروغ - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۱۹1389/10/19

تعادل بین ترس و امید

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۲۲1389/10/22

تشيع و درويشی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۱۰/۲۳1389/10/23

دوری از اسراف و تبذیر

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۱۰/۲۳1389/10/23

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۳

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۱۰/۲۴1389/10/24

رعایت سکوت و احترام مجالس فقری - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۰/۲۵1389/10/24

مثنوی مولوی - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۲۶1389/10/24

عبرت گرفتن از وقایع تاریخی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۱۰/۲۹1389/10/29

درمان كابوس - اعتقاد داشتن - ايمان و عمل

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۱۰/۳۰1389/10/30

مالکیت و حقوق اجتماعی

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۱۱/۰۱1389/11/01

مالکیت و حقوق اجتماعی - مجالس فقری - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۱/۰۲1389/11/02

کیدهای شیطانی - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۱/۰۲1389/11/02

کیدهای شیطانی - خودخواهی - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۱۱/۰۳1389/11/03

درویشی طریق صلح است

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۸۹/۱۱/۰۶1389/11/06

بنیان مرصوص - اختلاف زن و شوهر

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۸۹/۱۱/۰۷1389/11/07

توکل

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۸۹/۱۱/۰۸1389/11/08

شعر غنایی - دیدار معنوی - سؤالات نامربوط - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۱/۰۹1389/11/09

بی اثر بودن تبلیغات سوء - آقایان

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۸۹/۱۱/۰۹1389/11/09

بی اثر بودن تبلیغات سوء - خانمها

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۱۱/۱۰1389/11/10

ظهور - حکم به واقع

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۱۱/۲۸1389/11/28

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۴

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۱۲/۰۵1389/12/05

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۵

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۱۲/۱۲1389/12/12

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۶

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۸۹/۱۲/۲۶1389/12/26

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۷

دانلود----

1389

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۸۹/۱۲/۲۹1389/12/29

آخرین روز سال - سنجش اعمال صالح گذشته

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۹۰/۰۱/۰۱1390/01/01

روز اول فروردین ۱۳۹۰ شمسی

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۹۰/۰۱/۰۲1390/01/02

روز دوم فروردین ۱۳۹۰ شمسی

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۰/۰۱/۰۳1390/01/03

روز سوم فروردین ۱۳۹۰ شمسی

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۹۰/۰۱/۲۵1390/01/25

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۸

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۹۰/۰۲/۰۸1390/02/08

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۹

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۹۰/۰۳/۱۹1390/03/19

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۱۰

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۹۰/۰۴/۰۲1390/04/02

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۱۱

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۹۰/۰۵/۲۰1390/05/20

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۱۲

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۹۰/۰۵/۲۷1390/05/27

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۱۳

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۹۰/۰۶/۱۰1390/06/10

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۱۴

دانلود----

1390

مجذوبعلیشاه

شب جمعه

۱۳۹۰/۰۶/۳۱1390/06/31

شرح پندصالح دور دوم - خلاصه صفات مؤمنین ۱۵

دانلود----

1398

-

صبح جمعه

۱۳۹۸/۱۲/۰۹1398/12/09

خطبه سلسله الاولیاء

دانلود-دانلود--
-کتابنامشخص--

کتاب یادنامه صالح

-دانلود---
-کتابنامشخص--

ویژه نامه دومین سلسله نشست‌های عرفان و تجلیات آن در فرهنگ، ادبیات و هنر با کیفیت بالا

-دانلود---
-کتابنامشخص--

ویژه نامه دومین سلسله نشست‌های عرفان و تجلیات آن در فرهنگ، ادبیات و هنر با کیفیت پائین

-دانلود---
-کتابنامشخص--

کتاب رساله شریفه پندصالح - فارسی

-دانلود---
-کتابنامشخص--

کتاب رساله شریفه پندصالح - لاتین

-دانلود---
-کتابنامشخص--

کتاب رساله شریفه پندصالح - عربی

-دانلود---
-کتابنامشخص--

کتاب رساله شریفه پندصالح - فرانسه

-دانلود---
-کتابنامشخص--

کتاب رساله شریفه پندصالح - اردو

-دانلود---
-کتابنامشخص--

کتاب رساله شریفه پندصالح - هلندی

-دانلود---
-کتابنامشخص--

کتاب رساله شریفه پندصالح - آلمانی

-دانلود---
-کتابنامشخص--

کتاب رساله شریفه پندصالح - روسی

-دانلود---

1392

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۲/۱۲/۲۸1392/12/28

جشن چهارشنبه سوری - شادی - روزنه رحمت الهی - غرور

دانلود----

1392

مجذوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۹۲/۰۴/۲۴1392/04/24

سالگرد رحلت حضرت آقای محبوبعلیشاه طاب ثراه

دانلود----

1397

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۲۹1397/12/29

توفیق بندگی خداوند - آقایان

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۲۹1397/12/29

احترام به آداب و رسوم - چهارشنبه سوری

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۲۶1397/12/26

سایت های منتسب به سلسله

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۷/۱۲/۲۴1397/12/24

یاد خدا - آقایان

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۷/۱۲/۲۴1397/12/24

نماز جمعه - خانمها

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۲۳1397/12/23

اراده و امر الهی

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۲۳1397/12/23

دل و دیده روشن

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۲۲1397/12/22

ملاقاتهای عمومی با فقرا - صلح طلبی دراویش

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۱۹1397/12/19

شکر نعمت

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۱۹1397/12/19

آفرینش انسان

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۷/۱۲/۱۸1397/12/18

عبرت از گردش روزگار - خلقت بشر - آقایان

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۷/۱۲/۱۸1397/12/18

قوانین الهی - تداوم نسل - خانمها

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۷/۱۲/۱۷1397/12/17

هدف از آفرینش مخلوقات - آقایان

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۷/۱۲/۱۷1397/12/17

شعار شعرا - خانمها

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۱۶1397/12/16

الف قامت یار - پرهیز از تفرقه - آقایان

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۱۵1397/12/15

پايبندی به قانون - حفظ روحيه جمعی - روح و جان در حيوان و انسان

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۹۷/۱۲/۱۴1397/12/14

مجازات انانیّت و تکبر - عظمت عالم فقر

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۷/۱۲/۱۰1397/12/10

سایت های منتسب به سلسله

دانلوددانلود---

1397

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۷/۱۲/۰۹1397/12/09

اجازه فعالیت خبرگزاری مهر تابنده

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۹۸/۰۴/۱۳1398/04/13

مصاحبه حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء با خبرگزاری مهر تابنده

دانلوددانلوددانلوددانلود-

1398

مجذوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۹۸/۰۱۲/۲۵-۲۷1398/01/25-27

مصاحبه حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء با خبرگزاری مهر تابنده

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۵/۱۹1398/05/19

نظر بر جمال دوست - توبه و بازگشت - مراحل تکامل معنوی - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۱۷1398/05/17

عید قربان و غدیر - قربانی کردن و شرایط آن - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۱۳1398/05/13

علاقمندی به دیدار و بهره معنوی از مجالس - خلقت بشر - حجاب - بیماری و شفا - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۵/۱۲1398/05/12

اهمیت افزایش نسل و تربیت فرزندان برای نسل آینده - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۱۰1398/05/10

سکوت و بهره معنوی از مجالس فقری - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۰۶1398/05/06

لزوم حفظ نظم و آرامش در جامعه - تغییر قوانین در گذر زمان - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۵/۰۵1398/05/05

عشق الهی - انتخاب راه درست - ایمان و ثبات قدم - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۰۳1398/05/03

وفاداری به عهد و پیمان الهی - وسوسه شیطان - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۰۲1398/05/02

رعایت احترام به شخصیت افراد - یکی بودن ظاهر و باطن - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۳۰1398/04/30

خستگی و‌ درک علت آن - تنبلی و فعالیت - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۴/۲۹1398/04/29

لیس فی الدار غیره دیار - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

عصر پنجشنبـه

۱۳۹۸/۰۴/۲۷1398/04/27

شرفیابی کارکنان درمانگاه خیریه صالح

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۲۷1398/04/27

اجتماع مؤمنین - محبت و استحکام ایمان - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۲۶1398/04/26

شناخت واقعیت و تشخیص حق از باطل - عقیده صحیح - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۲۳1398/04/23

رعایت آداب زیارت و حضور در مجالس فقری - هدف از خلقت انسان - تداوم نسل بشر - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۴/۲۲1398/04/22

زندگی مادی و معنوی - رابطه معنوی و هدف اصلی همه ادیان الهی - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۲۰1398/04/20

مجالس درویشی - وحدت و همبستگی فقرا - تعلیمات خداوند - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۱۹1398/04/19

دعا - تفسیر آیه عَلَّمَهُ الْبَیَان - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۱۶1398/04/16

اشتغال به کسب و کار - حل مشکلات دیگران - ذکر خداوند - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۴/۱۵1398/04/15

توجه به لفظ و معنای دعا - ریتم منظم آیات قرآن متناسب با معنا - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۳۹۸/۰۴/۱۳1398/04/13

تربیت صحیح -تفکر در خلقت - فهم و حیرت - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۱۲1398/04/12

نکاتی در تربیت فرزندان - مسئله جانشینی اقطاب طریقت و تربیت معنوی - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۰۹1398/04/09

اشعار شعرا - کره زمین - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۴/۰۸1398/04/08

شهادت حضرت امام جعفرصادق(ع) - مناسبت - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۰۶1398/04/06

رعایت عدالت در جوامع بشری - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۰۵1398/04/05

فلسفه آفرینش مخلوقات - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۴/۰۲1398/04/02

اتصال و ارتباط معنوی قلوب - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۴/۰۱1398/04/01

محل عبادت - مقررات وقف و موقوفات - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۳۰1398/03/30

مسیر سلوک - وادی حیرت - استقامت در راه خدا - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۲۹1398/03/29

وعده مراجعت به بیدخت - وجه تسمیه بیدخت - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۲۶1398/03/26

توجه به معنای بسم الله - دعا - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۳/۲۵1398/03/25

اراده و امر خداوند - نماینده الهی - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۲۳1398/03/23

برخی شایعات در مورد آقای کاشانی - حفظ وحدت - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۲۲1398/03/22

صحبت - هدف از شرکت در مجالس - فواید ارتباط دوستانه انسانها در جوامع - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۱۹1398/03/19

تجلیل و یادبود بزرگان - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۳/۱۸1398/03/18

بیماری و شفا - اراده و امر الهی - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۱۲1398/03/12

ماه رمضان - ترک عادت - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۳/۱۱1398/03/11

رعایت اعتدال و سلامت روح و بدن - اتحاد در فامیل - حب وطن - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۰۸1398/03/08

آزادی از بندهای غیر الهی - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۰۵1398/03/05

تفاوت حالات و جلوه های مختلف درویشی - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۳/۰۴1398/03/04

مناسبت - نوزدهم ماه رمضان - مجلس سوگواری ایام شهادت حضرت علی(ع)) - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۰۲1398/03/02

شناخت و تشخیص راه صحیح - عبرت گرفتن از وقایع - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۳/۰۱1398/03/01

قرآن کتاب زندگی -ارتباط خواب و بیداری - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۲۹1398/02/29

قربانی کردن - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۲/۲۸1398/02/28

کسالت روحانی و جسمانی

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۲۶1398/02/26

گشایش دل

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۲۵1398/02/25

خلقت انسان و حیوان - حضرت رضا(ع)

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۲۲1398/02/22

مناسبت - سالگرد رحلت حضرت آقای محبوب‌علیشاه طاب‌ثراه

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۲/۲۱1398/02/21

تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم - تفکر در خلقت انسان و حیوان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۱۹1398/02/19

جان سرچشمه حیات

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۱۸1398/02/18

دقت در خلقت انسان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۱۵1398/02/15

رعایت سکوت و توجه به مطالب در مجالس فقری

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۲/۱۴1398/02/14

قسم خوردن خداوند در قرآن

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۱۲1398/02/12

مهر دل

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۱۱1398/02/11

حفظ بدن و تقویت روح انسانی - تعارض وظیفه و انسانیت

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۰۸1398/02/08

عقل و جنون الهی

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۲/۰۷1398/02/07

نکاتی درباره معانی بسم الله - عظمت خلقت و انسان - خلیفة الله

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۰۵1398/02/05

گردش روزگار - آزادی

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۰۱1398/02/01

مناسبت - نیمه شعبان - ولادت حضرت مهدی(عج)) - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۲/۰۱1398/02/01

مناسبت - نیمه شعبان - ولادت حضرت مهدی(عج)) - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۱/۳۱1398/01/31

جذب صفات خوب

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۱/۲۹1398/01/29

دعا و اجابت آن - انتظار موعود

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۱/۲۵1398/01/25

علاقمندی و شوق دیدار

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۱/۲۴1398/01/24

اجتماعی بودن بشر - لزوم تطبیق فطرت انسان با قوانین الهی - توبه

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۱/۱۴1398/01/14

مناسبت - مبعث حضرت رسول (ص)

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۱/۰۸1398/01/08

امید به رحمت الهی

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۱/۰۳1398/01/03

عید نوروز - مناسبت

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۸/۰۱/۰۲1398/01/02

عید نوروز - مناسبت - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۸/۰۱/۰۲1398/01/02

عید نوروز - مناسبت - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۱/۰۱1398/01/01

عید نوروز - مناسبت - فایل دوم

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۱/۰۱1398/01/01

عید نوروز - مناسبت - فایل اول

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۲۰1398/05/20

خداحافظی با فقرا به جهت مراجعت به بیدخت - ثبت و ضبط همه اعمال در درگاه خداوند - از دل برود هر آنکه از دیده برفت - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح دوشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۲۱1398/05/21

عید سعید قربان ۱۴۴۰ قمری - مناسبت - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۲۳1398/05/23

جایگاه شعرا در شعر فارسی - بازی با بچه ها - جادو - مشق خط - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۲۴1398/05/24

تفاوتهای سن - ازدواج و تداوم نسل بشر - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۵/۲۶1398/05/26

زیارت مزار سلطانی بیدخت - ادای احترام به بزرگان دین - الطاف خداوند - احترام به آزادی - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۲۷1398/05/27

فلسفه بعثت پیامبران - تکامل نسلها - معنای بعثت - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۹۸/۰۵/۲۹1398/05/29

عید سعید غدیر خم - مناسبت - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح سه شنبه

۱۳۹۸/۰۵/۲۹1398/05/29

عید سعید غدیر خم - مناسبت - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۳۰1398/05/30

شروع کارها با نام خداوند - مصلحت و اراده الهی - خواب - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۳۱1398/05/31

شرح واقعۀ غدیر خم و جانشینی حضرت علی (ع) - خداحافظی جهت مراجعت به بیدخت - شروع ماه محرم - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح شنبه

۱۳۹۸/۰۶/۰۲1398/06/02

رعایت نظم و ترتیب در همه امور - آقایان

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

صبح یکشنبه

۱۳۹۸/۰۶/۰۳1398/06/03

خداحافظی از فقرا جهت مراجعت به بیدخت - توبه و طلب بخشش از خداوند - خانمها

دانلوددانلود---

1398

مجذوبعلیشاه

عصر دوشنبه

۱۳۹۸/۰۶/۱۸1398/06/18

شب عاشورای حسینی ۱۴۴۱ قمری - مناسبت

دانلوددانلود---

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۰/۱۱1399/10/11

تأکید مجدد بر رعایت دستورات بهداشتی

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۰/۱۸1399/10/18

تذکر در رعایت بیداری بین‌الطلوعین و استغفار در اسحار و رعایت دستورات بهداشتی

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۰/۲۵1399/10/25

تذکر مجدد در بیداری بین‌الطلوعین و استغفار در اسحار و رعایت دستورات پندصالح

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۰۲1399/11/02

تدبّر در پندصالح و انابه به درگاه الهی در سحرگاهان و رعایت نکات بهداشتی

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۰۹1399/11/09

قرائت دعای حضرت یونس (ع) در سحرگاهان و رعایت دستورات قرآن

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۱۶1399/11/16

بیداری اسحار و دعا به درگاه خداوند و توبه از گناهان

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح جمعه

۱۳۹۹/۱۱/۱۷1399/11/17

مجلس یادبود آقای مهندس شکرالله تابنده رحمت الله علیه

--دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۲۳1399/11/23

بیداری اسحار و توبه و انابه و مأیوس نشدن از رحمت واسعه الهی

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۳۰1399/11/30

توسل سحرگاهی و توبه از اعمال گذشته و قرائت و عمل به دستورات پندصالح

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۲/۰۷1399/12/07

تبریک زادروز حضرت مولا علی ابن ابیطالب (ع) و تأکید بر بیداری و استغفار در سحرگاهان

دانلود-دانلود--

1399

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۲/۲۸1399/12/28

تبریک نوروز سال ۱۴۰۰ شمسی و یادآوری دستورات حضرت زردشت

دانلود-دانلود--

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۱/۰۵1400/01/05

تاکید بر سحرخیزی و توسل به درگاه ایزد منان و انجام تعهد پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۱/۱۲1400/01/12

تأکید بر رعایت دستورات بهداشتی و توبه سحرگاهی ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۱/۱۹1400/01/19

تأکید بر رعایت دستورات بهداشتی و توبه سحرگاهی به درگاه الهی ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۱/۲۶1400/01/26

تبریک حلول ماه رمضان و در خواست توفیق توسل به درگاه الهی ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۰۲1400/02/02

تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

----دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۰۹1400/02/09

لزوم تجدید اجازات سابق - تأکید مجدد بر توبه و رعایت بهداشت ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۱۶1400/02/16

تاکید بر توبه و خودداری از گناه و رعایت دستورات بهداشتی ، تمثال ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۲۲1400/02/22

قرائت جزء سی ام قرآن-دعای ختم قرآن ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۲/۳۰1400/02/30

بیداری اسحار و رفع گرفتاری‌هان ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

دانلود-دانلوددانلوددانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۳/۰۶1400/03/06

تاکید بر بیداری سحر و رعایت دستورات بهداشتی ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۳/۱۳1400/03/13

بیانیه حضرت نورعلیشاه و عمل به دستورات آن ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۳/۲۰1400/03/20

قرائت دستورات بزرگان متأخر و موضوع انتخابات ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

دانلود-دانلود-دانلود

1400

ثابتعلیشاه

صبح پنجشنبـه

۱۴۰۰/۰۳/۲۷1400/03/27

عمل به دستورات بزرگان که از سابق داده شده ، گالری عکس ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

دانلود-دانلوددانلوددانلود